C3C LABS - VÅR INNOVATIONSFABRIK

Att ta tillvara på all den kreativitet som finns hos oss på C3C och hos våra briljanta samarbetspartners i vårt nätverk ser vi både som en skyldighet och en enorm möjlighet för vårt företags fortsatta utveckling. Vi har valt att tänka C3C Labs – Vår alldeles egna innovationsfabrik.

Här inne kokar det av idéer på allt från miljövänliga, byggtekniska lösningar och sensationella produkter till hur vi ska bli ett ännu mer attraktivt företag att jobba på, där man kan utvecklas och blomstra.

De mest angelägna idéerna kommer resurssättas och vissa av dem- tror vi såklart -kommer bli världsledande och bidra till vår fortsatta fina utveckling i Skandinavien och på andra platser så småningom.

Mycket av utvecklingen i C3C Labs sker i symbios med andra företag och organisationer. Exempelvis har vi i ett pågående utvecklingsprojekt i C3C Labs gällande Landbaserad fiskodling i industriell symbios.

Eller som vår ledande partner i projektet, Vinnova, utrycker det i sin verksamhetsbeskrivning:

"En global megautmaning är att leverera hållbart, cirkulärt protein till världens befolkning. Detta projekt försöker lösa en mycket viktig fråga med massiva social och miljömässiga fördelar om de är framgångsrika. Projektet har en tydlig inriktning på uppskalning och tillämpning för etablering av akvakultur i synergi med andra aktörer"

Har du en idé som skulle platsa i C3C Labs?


Hör gärna av dig till oss!

Anmäl dig för nyheter från C3C