BETONG, LIMTRÄ, STÅL

    Vi är materialoberoende och blandar gärna betong med limträ och stål för att uppnå en optimal stomme för kunden.

    Vi fokuserar på tyngre industristommar, gärna tillsammans med våra andra produktgrupper, men när det är lämpligt så kan utställningshallar, kontor och bostäder etc. också vara intressant.

    KOMPLEXA PROJEKT

    Vi levererar nu till ett det unika och stora projektet på Sobacken –Borås Energi o Miljö, där det byggs både nytt avloppsreningsverk, avfallsanläggning och kraftvärmeverk.

    Vi har levererat stommar för 4 st byggnader hittills och även fått order på rötgasbyggnad med start hösten 2017.

    Vi utför stomme för unik VIP byggnad på Arlanda med matrisgjutna väggar.

    Vi har utfört parkeringshus i centrala Norrköping och ett parkeringshus i Södertälje.

    Stomme för kraftvärmeverk för E,on i Mora. mm

    SAMARBETSPARTNERS

    En av våra styrkor är att vi har ett väldigt brett kontaktnät av duktiga leverantörer i hela Norden.

    De flesta är hårt bokade framåt, men tack vare flexibiliteten och möjligheten att välja leverantörer kan vi boka in produktion med hög kvalitet och lite kortare leveranstider än andra har möjlighet till.

    LÅNGSIKTIGA RELATIONER

    Vi är det lilla bolaget som ofta tar del i de stora projekten. Vi är noga med att inte ta på oss mer än vad vi mäktar med för att säkerställa trygga, effektiva leveranser och nöjda kunder. Och vi kommer tvingas tacka nej till vissa projekt. Men för de projekt vi tar på oss så kommer vi gå in för det med ”hull och hår” och det kommer våra kunder känna.

    Vi föredrar långsiktiga relationer där vi utvecklar optimala lösningar tillsammans med våra kunder och samarbetspartners.


    Anmäl dig för nyheter från C3C