C3C sidhuvud med logotyp

Frågor och svar

Planlager och stödmurar

Hur stora bassänger kan ni utföra?
I dagsläget är den största diametern vi gjort 70 meter (Billerud, Korsnäs).

Vi kommer att bygga 13 meter höga bassänger på Värö Bruk, 54,4 meter i diameter, ca 30 000 kubikmeter.

Varifrån levereras C3Cblocken för stödmurar och planlager?
Vi har idag drygt 30 olika produktionsplatser i Sverige och 5 st. i Norge från norr till söder för att komma så nära våra kunder som möjligt.

Hur höga stödmurar kan man bygga med C3Cblock™?
Det högsta vi byggt hittills med C3Cblocken är 12 meter höga väggar. Vid högre murar krävs ofta tvärställda block. Vid överbyggnader krävs ofta invändiga dragstag.

Vilka referenser finns för era Tanksystem?
Det system vi säljer har funnits sen 1986 och har förfinats sen dess. Det är ett av Europas mest sålda bassängsystem. I Sverige har vi sen C3C startades 2009 levererat projekt till bland annat Stora Enso, Coca Cola, Vattenfall, Perstorp Oxo, Dragon mining, Södra Cell, flertalet kommunala reningsverk med flera (se under referenser).

Är det C3C som uppfunnit "legoblock" i betong?
Nej, det har funnits i andra länder under lång tid. Men C3C är, vad vi känner till, det bolag i Europa som satsar hårdast på att kontinuerligt utveckla systemet, med t ex lösningar anpassade för tak och lagerhallar, stödmurar med konledsblock för olika vinklar, staketlösningar, ingjutna plåtar för extremt slitage osv.

De som beställer av C3C ska känna att de får ett system som utvecklas kontinuerligt och är utbyggbart/möjligt att förändra med nya lösningar efter behov. Nya utvecklingar ska vara kompatibla med tidigare använda för C3C Blocksystem™.

Vilken typ av betong används i C3C Block™?
Alltid certifierad betong (EN 2016-1) minst C20/25 men ofta betydligt högre.


 Länk till C3Cs sida på facebook       Följ C3C Engineering AB       Länk till C3Cs sida på Flickr