• HÅLLBARA KONSTRUKTIONER
  HÅLLBARA KONSTRUKTIONER
  Nischat och kreativt byggindustribolag med fokus inom miljöteknik.
 • HJÄRTA OCH HJÄRNA
  HJÄRTA OCH HJÄRNA

  Vi vill ge energi, inte ta!

 • LUGN, VI HJÄLPER DIG
  LUGN, VI HJÄLPER DIG
  Från idé och skiss till montage och färdig lösning.
 • OPTIMERADE LÖSNINGAR
  OPTIMERADE LÖSNINGAR
  Vi kombinerar gärna limträ, stål och betong.
 • HÅLLBARA KONSTRUKTIONER
  HÅLLBARA KONSTRUKTIONER

  Nischat och kreativt byggindustribolag med fokus inom miljöteknik.

 • HÅLLBARA KONSTRUKTIONER
  HÅLLBARA KONSTRUKTIONER

  Nischat och kreativt byggindustribolag med fokus inom miljöteknik.

 • UTFÖRT MED GRÖN BETONG
  UTFÖRT MED GRÖN BETONG

  Nischat och kreativt byggindustribolag med fokus inom miljöteknik.

 • ARKITEKTUR OCH INFRASTRUKTUR
  ARKITEKTUR OCH INFRASTRUKTUR

  Trygga, vackra och långsiktigt hållbara lösningar.

1 + 1 = 3

Ett plus ett är två enligt skolans exempel. Men när kemin är den rätta i en samarbetsprocess blir resultatet så mycket mer än summan av vad varje part bidrar med.

Därför är samarbete en av hörnpelarna i C3C:s affärsfilosofi. Sanningen är att vi inte hade nått våra framgångar utan våra vassa samarbetspartners. Tillsammans har vi kunnat skapa våra unika, hållbara och kostnadseffektiva lösningar.

Vi tycker att samarbeten ska vara långsiktiga, öppna och förtroendefulla. Och vi ser det som en självklarhet att de ska gagna båda parter. Att tillsammans med leverantörer och kunder hitta nytänkande lösningar som verkligen gör skillnad är det som inspirerar oss allra mest.

Därför är vi väldigt noggranna när vi väljer våra partners – vare sig det handlar om små, kreativa konsultbolag eller stora, effektiva producenter i Skandinavien och Europa.

Anmäl dig för nyheter från C3C