STORUMAN

Bassänger


Objekt: Luftningsbassäng

Beställare: VA-ingenjörerna AB

Byggherre: Dragon Mining

Projektinfo: En luftningsbassäng inkl mellanvägg.

http://c3c.se/wp-content/uploads/2017/05/referens_storuman1.jpg http://c3c.se/wp-content/uploads/2017/05/referens_storuman1.jpg

Liknande referens


STORA ENSO, FORS

Anmäl dig för nyheter från C3C