Brosystem - C3C - Concrete m3 Constructions

C3C Brosystem - Flexi Arch Stenvalvsbro

Redan de gamla romarna visste hur man byggde broar. Med samma gamla princip men med förfinad teknologi tar vi den gamla stenvalvsbron rakt in i framtiden. C3C Brosystem använder Flexi Arch, ett patenterat,modulärt och prefabricerat bro-och tunnelsystem för korsningar och över väg, järnväg och vattendrag. Brobågarna tillverkas i dagsläget i spännvidder på 1-15 meter och upp till 4 meters höjd.

/

Installation av bro och tunnelsystem

Vårt brosystem kan användas för alla typer av korsningar eller motorvägsbroar för upp till 20 meters spännvidd. Sidoelement med valbar finish för slät yta eller dekor gör att systemet kan anpassas för alla miljöer. Välj att installera en ny bro eller bredda, alternativt byta ut en redan befintlig konstruktion. Installationen är enkel och lätt att planera. De prefabricerade broelementen placeras ut och bågarna bildar önskad byggbredd och låses sedan fast för att säkra brobanan. Därefter är bron redo för gjutning av brobana och installation av räcken etc.

C3C Brosystem

Flexi Arch System
Flexi Arch bågar tillverkas från 1 meter bågar till 15 meter spännvidd med upp till 4 meters höjd.
20-30 meters spännvidd är under utveckling.
Användningsområden
Vägbroar
Viadukter
Ekodukter
Cykel-och gångbroar
Vägtunnlar
Tågtunnlar
Kulvertar

Världens mest beprövade brosystem

Flexi Arch är ett patenterat bågbrosystem som är resultatet av många års forskning vid institutionen för samhällsbyggnad Engineering vid Queens University i Belfast och intensiv utveckling med det irländska infrastrukturbolaget Macrete. Det finns idag ett sextiotal levererade broar runt om på de brittiska öarna och i Skandinavien. C3C har ett intensivt samarbete med Macrete och innehar licensen för hela den skandinaviska marknaden.

Är du intresserad eller vill veta mer?

Hör av dig till av oss så berättar vi mer om våra lösningar. Eller lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig!

Var god och fyll i ditt namn.
Var god och fyll i ditt telefonnummer.
Var god och fyll i din email.

Tack!

Vi hör av oss så snart vi kan!

Tobias A. Runbjörk

0766-26 78 02 tobias@c3c.se