C3C BROSYSTEM

Våra brosystem passar i många miljöer. Valvbroarna är estetiskt tilltalande och kan lätt ges ett uttryck som gör att de smälter in i den omgivande miljön. Ytorna på betongbroarna kan utföras med finish eller vara släta.

Vi använder bland annat FlexiArch-systemet för stenvalvsbroar. Det är en modulärt och prefabricerat bro- och tunnelsystem där bågarna tillverkas med en spännvidd mellan 1 och 15 meter och en höjd på 4 meter. Spännbroar som mäter mellan 20 och 30 meter är under utveckling. Systemet bygger på den klassiska stenvalvsprincipen.


ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Planskilda korsningar.
 • Valvbroar över väg, järnväg eller vatten.
 • Tunnelbyggnader.
 • Kulvertar för avlopp och dagvatten där utrymmet är begränsat och kräver dimensionering för trafiklaster.
 • Ekodukter.
 • Cykel- och gångtunnlar.


FÖRDELAR MED
C3C BROSYSTEM

 • Estesiskt tilltalande valvbroar.
 • Kort montagetid.
 • Minimalt underhåll.
 • Lång livslängd.
 • Lätt att anpassa till den omgivande miljön.

INSTALLATION

Installationen av C3C:s brosystem är enkel, snabb och lätt att planera. Betongbrons fundament och stenvalv levereras i färdiga delar på bil till byggplatsen. Fundamenten placeras på ömse sidor om korsningen. Därefter lyfter kranföraren valven på plats till önskad byggbredd. Väggelementen låser fast och säkrar valvbron. Därefter är det klart för gjutning av brobana och montering av räcken. Tiden som vägen behöver vara avstängd reduceras till ett minimum. Därmed minskas också risken för eventuella olyckor.FORSKNING OCH UTVECKLING

FlexiArch är ett väl beprövat brosystem med ett sextiotal levererade betongbroar på de brittiska öarna. Systemet är ett resultat av mångårig forskning vid Institutionen för Samhällsbyggnad vid Queens University i Belfast och tio års intensiv utveckling i Macrete Ltd:s regi.


Se våra referenser

Anmäl dig för nyheter från C3C