Teknikbyggnader - C3C - Concrete m3 Constructions

Teknikbyggnader

Vi levererar teknikbyggnader för anläggning, industri och infrastruktur och många av våra befintliga kunder finns inom pappers-och massaindustrin. Låt oss visa våra lösningar för ventilkällare, pumphus, bränslehantering, skivfilterbyggnader med mera där även platsgjutna bottenplattor, rörgenomföringar och lastgjutningar ofta ingår i våra åtaganden.

Forskningskammare

Strålskyddad kammare med stort fokus på funktion, kvalitet och teknisk utformning. Betongelementen och anslutningar mot plattan säkerställer strålningsskydd och hantering av olycklslaster. Demonterbar konstruktion för framtida uppgraderingar.

Säkerhetsbyggnation/VIP-hus

Prefabsystem för byggnader där höga krav ställs på säkerhet mot yttre påverkan. Väggelementen kan levereras släta eller matrisgjutna. Teknikbyggnader för serverhallar, servicebyggnader och mycket mer.

P-snurra

Ett koncept där vi på relativt liten yta löser två problem samtidigt. Sprinklerbassäng med utvändig p-snurra. Konstruktion, produktion, leverans och montage inklusive betong- och stålarbeten.

Energicentral

Ställverk

Skivfilterbyggnad

Serverhall

Teknikkällare

Bränslehantering

Tidigare utförda uppdrag

Ta en titt på våra tidigare utförda teknikbyggnader
Se referensuppdrag