E.on Värme Sverige AB, Sigtuna

Energicentralbyggnad

Objekt

Energicentralbyggnad

Beställare

E.on Värme Sverige AB, Sigtuna

Projektinfo

Energicentralen kombinerar solkraft och bergvärme och ska vid behov toppa värmeproduktionen med en biooljepanna. Värmen levereras vidare genom det lokala fjärrvärmenätet till ca 850 bostäder. 15 ton med kollektorer som bärs upp av prefabricerade väggar har gjutits in i det robusta takbjälklaget.

I C3C:s uppdrag ingick konstruktionshandlingar av pålgrund, bottenplatta, prefab sandwichväggar, takbjälklag samt platsgjutna fundament till skorsten och ackumulatortank. Betonggolven impregnerades med dammbindande ytbehandling och vi överlämnade uppvärmd byggnad för energicentral fyra månader efter beställning

/