E:ON, MORA

Kraftvärmeverk


Objekt: Kraftvärmeverk, E.on i Mora

Beställare: E.on

Byggherre: NCC

Projektinfo: E.on uppför nytt kraftvärmeverk i Mora under sommaren 2016.

C3C:s leverans omfattar konstruktion, produktion, leverans och montage av stommen med stålpelare, stålbalkar, massiva, samt isolerade fasadväggar samt bjälklag.

https://c3c.se/wp-content/uploads/2017/06/referens_mora.jpg https://c3c.se/wp-content/uploads/2017/06/referens_mora.jpg