E:ON, MORA

Kraftvärmeverk, E.on i Mora

Objekt

Kraftvärmeverk, E.on i Mora

Beställare

E.on

Projektinfo

E.on uppför nytt kraftvärmeverk i Mora under sommaren 2016.

C3C:s leverans omfattar konstruktion, produktion, leverans och montage av stommen med stålpelare, stålbalkar, massiva, samt isolerade fasadväggar samt bjälklag.

/