Materialficka för bark

Blocksystem


Objekt: Materialficka för barkhantering

Beställare: Gyllsjö Träindustri AB

Projektinfo: Leverans av materialficka för förbättrade förutsättningar och effektivare processer att ta emot och hantera barken ifrån sågverket. Materialfickan anpassades utifrån förutsättningarna på platsen och transportbandet kunde efter ett kortare stopp fortsätta rulla.


"-Vi är mycket nöjda med lösningen som gick både snabbt och smidigt och endast krävde ett kortare driftstopp."
Gustav Lindgren, drift och underhåll Gyllsjö Träindustri AB