RAGNSELLS, HÄRADSUDDEN

C3C Blocksystem


Objekt: Stödmur, Materialfickor, Sorteringsyta med nät.

Beställare: RagnSells Häradsudden AB

Projektinfo: RagnSells Häradsudden AB har byggt en helt ny anläggning på Häradsudden i Norrköping.

C3C levererade C3C Blocksystem™ med en fyra meter hög nät- och staketlösning.

Arbetet med sophantering underlättas och materialet hindras att spridas med vinden.

 

Liknande referens


PAROC, HÄSSLEHOLM