RÖTGASBYGGNAD, SOBACKEN ARV

Rötgasbyggnad


Objekt: Rötgasbyggnad, Sobacken ARV

Beställare: PEAB

Projektinfo: C3C levererar under sommaren 2017 två byggnader för rötgasutrustning i direkt anslutning till nya avloppsreningsverket på Sobacken ARV i Borås. Vi konstruerar, tillverkar och monterar fasadväggar, innerväggar, pelare, balk och håldäck.

Borås Energi och Miljö nu står inför sin största satsning inom långsiktigt hållbar avfallshantering. Avfalls-avlopps-och kraftvärme-anläggningarna samordnas med många synergier för framtiden. Vi på C3C är stolta över att vara en del i den processen.

https://c3c.se/wp-content/uploads/2017/06/Rotgasbyggnad-Sobacken-ARV-1.jpg https://c3c.se/wp-content/uploads/2017/06/Rotgasbyggnad-Sobacken-ARV-1.jpg