SÄKERHETSBYGGNATION VIP, Stockholm Arlanda Airport

Stomsystem


Objekt: Säkerhetsbyggnation, Arlanda VIP

Beställare: In3prenör

Projektinfo:
Totalentreprenad Betongstomme. Projektet innefattar projektering, tillverkning, leverans och montage av komplett betongstomme innefattande matrisgjutna fasadvägger, massiva innerväggar, HDF plattor, massiva plattor, balkar och trappor. Stora krav på matrisgjutna ytor, både ute och inne, speglar projektet och dess lösningar.

Liknande referens


FÄSTNINGSBADET, VARBERG