ENTREPRENAD, SOBACKEN ARV

Avfallshantering


Objekt: Avfallshantering

Beställare: Borås Energi och Miljö

C3C Tanksystem: 8 st cirkulära bassänger i varierande storlekar för avloppsreningsanläggningen. Inkl. lutande bottenplattor. Inkl. mellanvägg och bjälklag på vissa av bassängerna.

C3C Blocksystem: Stödmur. 303 löpm. med höjder från 1,8 - 6,4 m.

C3C Stomsystem: Stomentreprenad för Filter-, sil- och kemikaliebyggnad samt Pumphus. Stomentreprenad för Rötgasbyggnad.

Liknande referens


Containerramp, Boo ÅVC