Tippramp, Förbifart Stockholm

Tippramp


Objekt: Tippramp, Logistikförstärkning

Beställare: Veidekke Entreprenad AB

Projektinfo: Veidekke valde C3C Blocksystem för uppförandet av en tippramp till en av etapperna till Förbifart Stockholm, denna belägen på Lovön. Rampen är nu placerad vid trumman för transportbandet och förstärker logistiken kring bortforslandet av bergkrossen vid det omfattande projektet för Trafikverket.