BILLERUD KORSNÄS, GÄVLE

Sedimenteringsbassäng


Objekt: Sedimenteringsbassäng Billerud Korsnäs, Gävle

Byggherre: Billerud Korsnäs

Beställare: NCC Konstruktion Sverige AB

Projektinfo: En sedimenteringsbassäng med invändiga rännor i betong. Inv diam. 70,0 m, 4,3 m. Den största diameter för prefabricerade bassänger som utförts i Sverige.

https://c3c.se/wp-content/uploads/2017/05/referens_korsnas1.jpg https://c3c.se/wp-content/uploads/2017/05/referens_korsnas1.jpg