BILLERUD KORSNÄS, GÄVLE

Sedimenteringsbassäng Billerud Korsnäs, Gävle

Objekt

Sedimenteringsbassäng Billerud Korsnäs, Gävle

Beställare

NCC Konstruktion Sverige AB

Projektinfo

En sedimenteringsbassäng med invändiga rännor i betong. Inv diam. 70,0 m, 4,3 m. Den största diameter för prefabricerade bassänger som utförts i Sverige.

/