Samhällsskydd - C3C - Concrete m3 Constructions

C3C Samhällsskydd

Med C3C Blocksystem kan vi på kort tid leverera olika typer av samhällsskyddslösningar både förebyggande och för akuta behov. Blocken kan användas till att skydda människor, miljö och viktiga samhällsfunktioner från bränder, översvämningar, utsläpp, snöskred och mycket mer. Skydden, ofta tillverkade av returbetong, kan tack vare vårt unika nätverk av producenter och samarbetspartners tillverkas närmare och transporteras en kortare väg till slutkund. Klimatvänligt, ekonomiskt och tryggt – riktigt småländskt smart helt enkelt.

Förebygg, hantera och minimera risker

Brandskydd

Robusta och effektiva blocklösningar för att förebygga och förhindra spridning av brand. Hägnar även in skyddsobjekt och underlättar vid släckningsarbeten.

Läs mer arrow_forward

Översvämningsskydd

Håll vattnet borta från infrastruktur och bostäder och förhindra att föroreningar rinner ut i våra vattendrag. Vårt flexibla blocksystem gör att storleken på skyddet enkelt kan utökas eller byggas om när vattennivån stiger.

Kommunikationsskydd

Säkerställ kommunikationen genom att förhindra sabotage på master. Våra protectblock används som förebyggande skydd mot skadegörelse på förankringslinor och master. De är även effektiva påkörningsskydd

Terrorskydd

Estetiska blocklösningar smälter in i miljön och skapar ett fysiskt skydd mot sprängningar, skjutningar och användandet av fordon som vapen genom att avdela öppna ytor, bygga skyddsväggar eller omöjliggöra fordonstrafik.

Utsläppsskydd

Sekundärinvallningar för att förhindra utsläpp kring anläggningar eller förvaringskärl med miljöfarliga ämnen. Blocksystem för katastrofbassänger möjliggör tömning av farlig last i händelse av läckage.

Säkerhetszoner

Skydd och säkerhet från båda håll. Våra mobila skyddsmurar ramar in arbetsplatser, maskinparker, förråd eller hela byggentreprenader och fyller i många fall dubbel funktion. De försvårar för skadegörelse och inbrott och ger samtidigt ett robust skydd för allmänhet och omgivning vid tunga arbeten som exempelvis kräver spräng-och splitterskydd

Ras - och skredskydd

Stoppa jord, snö eller annat material. Stödmurar och infrastrukturlösningar med C3C Blocksystem skapar effektiva samhällsskydd där konstruktionerna stoppar massa i rörelse.

C3C Beredskap

Med abonneringstjänsten betalar du en månadspremie för den trygghetslösning du behöver när du behöver den. Klimatsmart, ekonomiskt och tryggt.

C3C Beredskap arrow_forward

Abonnera på trygghet – C3C Beredskap skyddar när och där du behöver det

Med abonnemangsstjänsten C3C Beredskap får du snabbt och effektivt den hjälp och utrustning du behöver för att skydda människor, miljö och samhällsfunktioner vid brand, översvämning, utsläpp, terrordåd och ras. Du betalar en månadspremie och aktiverar sedan skyddet när du behöver det, där du behöver det.

C3C Beredskap

" Vi på C3C är stolta över att ha tagit fram kreativa lösningar för samhällsskydd i vårt sortiment. Vi levererar multifunktionella skydd som kan komma på plats med kort varsel. Trafikhinder och terrorskydd - varför inte låta det samtidigt vara en parkourpark, en bänk för varma samtal eller en vacker installation som samtidigt renar luften? Häng med oss på vår fortsatta resa för ett säkrare och mer långsiktigt hållbart samhälle.

Marcus Richardson, C3C Engineering AB

Fler referenser

Är du intresserad eller vill veta mer?

Hör av dig till av oss så berättar vi mer om våra lösningar. Eller lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig!

Var god och fyll i ditt namn.
Var god och fyll i ditt telefonnummer.
Var god och fyll i din email.

Tack!

Vi hör av oss så snart vi kan!