Sedimenteringsbassäng - C3C - Concrete m3 Constructions

Sedimenteringsbassänger

C3C utför industribassänger och tankar för lagring, rening och biogasproduktion. Vårt tanksystem passar utmärkt för sedimenteringsbassänger och vi bygger dem i varierande höjder med diametrar upp till 70 meter. Med oss som samarbetspartners får du de innovativa, funktionella och kostnadseffektiva lösningarna för bassänger, bottenplattor, hjulbanor, centrumpelare och mycket mer.

/

" -C3C:s tekniska lösningar gör oss mer kostnadseffektiva. De har förmågan att göra det svåra enkelt.

Anders Wernholm, Projektchef, Veolia Water Technologies

Fler referenser

Centrumpelare, rännor & hjulbanor

Sedimenteringsbassängerna utförs i de flesta fall med av beställaren utförda rännor i stål infösta i väggelementen. Ankarskenor kan gjutas in i elementen för att underlätta infästningar. I några fall har vi utfört de invändiga rännorna i betong och då som en kombination mellan prefabricering och platsgjuten betong. I ovankant på väggelementen utförs jämna och slitstarka hjulbanor, normalt sett med en bredd på 280 mm. Vi bygger dem gärna inåt för att bättre ta tillvara på värmen från vattnet i bassängen. Dessutom ofta med ingjutna elrör där värme kan tillföras för att säkerställa en isfri yta. Vi utför även centrumpelare och då i en kombination av prefabricerad betong och gjutningar på plats.

Mer om tanksystem

Tanksystem Aquatank
Vi utför rektangulära och cirkulära industritankar för lagring och rening.
Mindre bassänger ner till ca 4,7 m i diameter. Men vi har även levererat några av de största bassängerna i Norden någonsin. Större bassänger från ca 100 m3 till ca 30 000 m3 volym.
Vi utför även
Bottenplattor
Hjulbanor
Centrumpelare
Innerväggar
Invändiga rännor
Betongtak
Gångbanor

Platsgjutna bottenplattor

C3C utför och dimensionerar gärna bottenplattor till tankarna. Vi gör det ofta och har effektiviserat våra arbetssätt för att säkerställa vattentätt utförande. Medarbetarna som utför gjutningarna har Betongklass 1 för platsgjutna konstruktioner och vet vart riskerna finns och hur vi undviker dem. Vi jobbar tillsammans med beställaren i alla led för att leverera robusta tanksystem som kräver minimalt med underhåll, är funktionella och hållbara över tid.

Är du intresserad eller vill veta mer?

Hör av dig till av oss så berättar vi mer om våra lösningar. Eller lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig!

Var god och fyll i ditt namn.
Var god och fyll i ditt telefonnummer.
Var god och fyll i din email.

Tack!

Vi hör av oss så snart vi kan!

Hans Gamberg

076-104 31 07 hans@c3c.se

Marcus Richardson

0766-26 78 00 marcus@c3c.se

Fler lösningar med C3C Tanksystem

Dricksvattenreservoar

Reservoarer och tankar för dricksvatten och livsmedel. Betongtak, manluckor, bottenplattor och pumphus.

Läs mer arrow_forward

MBBR-tankar

Luftningsbassäng, MBBR, bufferttank eller invallning? Vårt system har kort byggtid, hög kvalité, lång livslängd och kräver minimalt med underhåll.

Läs mer arrow_forward

C3C Tanksystem

Vi bygger bassänger från ca 100 m3 till ca 30 000 m3 volym. Vi gör även små bassänger ner till ca 4,7 m i diameter.

Se fler lösningar arrow_forward