Hållbarhet & Miljö - C3C - Concrete m3 Constructions

Hållbarhet & Miljö

Fokus på innovationer och miljöteknik

Hjärta och Hjärna

Vi är och vill fortsätta vara stolta över det vi utför och kunna lämna över världen lite bättre till nästa generation. Vi är inte felfria eller perfekta och påstår inte heller att vi är det. Men med de medel vi har så påverkar vi i rätt riktning.

Tänk globalt – agera lokalt!

C3C för 100% RETURBETONG

C3C tar hand om cirka 45 000 ton returbetong per år. Det är betong som annars skulle gått till deponi men som fylls i våra formar och får en ny historia någon annanstans. Enkelt uttryckt motsvarar det mängden betong i två fulla betongbilar varje arbetstimme, varje arbetsdag - året om! Vilket även ger minskat koldioxidutsläpp. Här har vi startat en mycket intressant resa som kommer betyda ännu mer för ett positivt miljöarbete framöver.

C3C FÖR 100% ÅTERBRUKBART

Vi levererar återbrukbara lösningar och som vi ser det har de en nästintill oändlig livscykel. Med vårt blocksystem bygger man aldrig fast sig. En första leverans av en materialficka, sorteringshall eller nätningsramp kan med tiden bli något helt annat om behovet i verksamheten skulle ändra sig. Blocksystemet är demonterbart och kan flyttas, byggas om eller byggas till om och om igen - som en annan funktion och lösning eller på en annan plats. Robust, flexibelt och kostnadseffektivt.

C3C FÖR 100% NÄRPRODUCERAT

C3C Blocksystem tillverkas idag i vårt eget effektiva formsystem på över 140 platser runtom i Sverige, Norge, och Finland. De samarbeten och det unika nätverk vi har vi stor nytta av även för våra andra affärsområden för tanksystem, lantbruk, teknikbyggnader och samhällsskydd. Vi säkerställer rätt leveranser i rätt tid samt har tillgång till spetskompetenser för unika och effektiva lösningar. Lösningar som ofta är lokalt producerade och nära till kund. Vi bygger kontinuerligt ut vårt nätverk för att kunna leverera lokalt producerade projekt och därmed också bidra till minskade transportsträckor ut till slutkund.

Ledningssystem

För att möta de krav som ställs från våra beställare, myndigheter och övriga intressenter är vi certifierade enligt Byggföretagens BKMA verksamhetsledningssystem. För oss är det ett viktigt verktyg i arbetet för ett långsiktigt hållbart samhälle och trygghet för kunder och medarbetare. BKMA bygger på samma principer som finns i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018 men med fokus på slutprodukten.

Kvalitetspolicy
Miljöpolicy
Arbetsmiljöpolicy
BKMA Certifikat

INNOVATIONSPRISET 2023

Vi på C3C är stolta mottagare av Växjö kommuns innovationspris 2023.
I juryns motivering framhölls att framgångskonceptet bygger på samarbeten och uppbyggnaden av en cirkulär affärsmodell för att nyttja och återbruka överbliven returbetong, vilket ger ett genialt system, i den annars så traditionella branschen.
C3C:s starka fokus på miljöteknik, de experimentella metoderna och de nära forskningssamarbetena liksom den inbyggda innovationskraft som utgör företagets DNA var några av de andra nyckelfaktorerna i priset.
Hos oss är det varje person, varje samtal, varje fika som driver oss alla tillsammans och vår vision framåt. Kollegor emellan, eller i samarbeten med våra kunder och samarbetspartners. Det är den genuina vardagsutvecklingen som gör skillnad. Våra projekt ses inte bara genom en ekonomisk lins utan också till om de kan addera stolthet, glädje och bidra till fortsatt utveckling.Miljöinnovationer

Miljöfokuserad teknisk utveckling ger en del av framtidens hållbara lösningar. C3C samarbetar aktivt med innovationer och konceptutveckling som ger möjligheter för framtidens hållbara samhälle. Bland annat har vi medverkat i en förstudie, finansierad av Vinnova, kring landbaserade fiskodlingar: "Cirkulära flöden – en satsning inom cirkulär biobaserad ekonomi. Läs mer om vår alldeles egna innovationsfabrik, C3C Labs:

C3C Labs