• HÅLLBARA KONSTRUKTIONER
  HÅLLBARA KONSTRUKTIONER
  Nischat och kreativt byggindustribolag med fokus inom miljöteknik.
  • HJÄRTA OCH HJÄRNA
   HJÄRTA OCH HJÄRNA
   Vi vill ge energi, inte ta!
   • LUGN, VI HJÄLPER DIG
    LUGN, VI HJÄLPER DIG
    Från idé och skiss till montage och färdig lösning.
    • OPTIMERADE LÖSNINGAR
     OPTIMERADE LÖSNINGAR
     Vi kombinerar gärna limträ, stål och betong.
     • HÅLLBARA KONSTRUKTIONER
      HÅLLBARA KONSTRUKTIONER
      Nischat och kreativt byggindustribolag med fokus inom miljöteknik.
      • HÅLLBARA KONSTRUKTIONER
       HÅLLBARA KONSTRUKTIONER
       Nischat och kreativt byggindustribolag med fokus inom miljöteknik.
       • UTFÖRT MED GRÖN BETONG
        UTFÖRT MED GRÖN BETONG
        Nischat och kreativt byggindustribolag med fokus inom miljöteknik.
        • ARKITEKTUR OCH INFRASTRUKTUR
         ARKITEKTUR OCH INFRASTRUKTUR
         Trygga, vackra och långsiktigt hållbara lösningar.

         LEDNINGSSYSTEM

         I vårt kvalitets och miljöarbete arbetar vi med Povel som ledningssystem. Povel, drivs av Sveriges Byggindustrier och är utvecklat och anpassat för branschens bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som idag ställs från våra beställare, myndigheter och övriga intressenter. För oss är det ett viktigt verktyg i arbetet för ett långsiktigt hållbart samhälle och trygghet för kunder och medarbetare. Povel följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1.

         Kvalitetspolicy Miljöpolicy Arbetsmiljöpolicy

         HJÄRTA OCH HJÄRNA

         Vi är och vill fortsätta vara stolta över det vi utför och kunna lämna över världen lite bättre till nästa generation. Vi är inte felfria eller perfekta och påstår inte heller att vi är det. Men med de medel vi har så påverkar vi i rätt riktning.

         Tänk globalt – agera lokalt.

         GRÖN BETONG

         C3C Blocksystem tillverkas idag i vårt eget effektiva formsystem på över 100 platser i Sverige, Norge, Danmark och Finland. De samarbeten och det nätverk vi bygger här har vi stor nytta av även för våra affärsområden Stommar, Infrastruktur och Tanksystem. Vi säkerställer rätt leveranser i tid samt spetskompetenser för unika och effektiva lösningar, ofta lokalt producerade och nära till kund. Under 2018 tog C3C hand om över 42 000 ton returbetong vilket genererade minst 5000 ton i minskat koldioxidutsläpp. Här har vi startat en mycket intressant resa som kommer betyda ännu mer för ett positivt miljöarbete framöver.

         OPTIMERADE LÖSNINGAR

         Betong, limträ och stål eller en kombination? Vi brinner för optimerade, underhållsfria lösningar med lång livslängd. Gärna, när möjligt och lämpligt, demonterbara och 
möjliga att bygga upp igen.

         MILJÖINNOVATIONER

         Miljöfokuserad teknisk utveckling ger en del av framtidens hållbara lösningar. C3C samarbetar aktivt med innovationer och konceptutveckling som ger möjligheter för framtidens hållbara samhälle. Bland annat medverkar C3C nu i en förstudie, finansierad av Vinnova, kring landbaserade fiskodlingar: "Cirkulära flöden – en satsning inom cirkulär biobaserad ekonomi. Se mer info under C3C Labs."

         DE GLOBALA MÅLEN: