Hållbarhet & Miljö - C3C - Concrete m3 Constructions

Hållbarhet & Miljö

Fokus på innovationer och miljöteknik

Ledningssystem

För att möta de krav som ställs från våra beställare, myndigheter och övriga intressenter är vi certifierade enligt Byggföretagens BKMA verksamhetsledningssystem. För oss är det ett viktigt verktyg i arbetet för ett långsiktigt hållbart samhälle och trygghet för kunder och medarbetare. BKMA bygger på samma principer som finns i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018 men med fokus på slutprodukten.

Kvalitetspolicy
Miljöpolicy
Arbetsmiljöpolicy
BKMA Certifikat

Hjärta och Hjärna

Vi är och vill fortsätta vara stolta över det vi utför och kunna lämna över världen lite bättre till nästa generation. Vi är inte felfria eller perfekta och påstår inte heller att vi är det. Men med de medel vi har så påverkar vi i rätt riktning.

Tänk globalt – agera lokalt.

Grön betong

C3C Blocksystem tillverkas idag i vårt eget effektiva formsystem på över 140 platser i Sverige, Norge, Danmark och Finland. De samarbeten och det nätverk vi bygger här har vi stor nytta av även för våra andra affärsområden Tanksystem, Hallar, Teknikbyggnader, Samhällsskydd och stad & Infrastruktur. Vi säkerställer rätt leveranser i rätt tid samt spetskompetenser för unika och effektiva lösningar, ofta lokalt producerade och nära till kund. C3C tar hand om cirka 40 000 ton returbetong per år. Betong som annars går på deponi. Det motsvarar två fulla betongbilar varje timme, varje arbetsdag - året om! Vilket också ger effekt i minskat koldioxidutsläpp. Här har vi startat en mycket intressant resa som kommer betyda ännu mer för ett positivt miljöarbete framöver.

Optimerade lösningar

Betong, limträ och stål eller en kombination? Vi brinner för optimerade, underhållsfria lösningar med lång livslängd. Gärna, när möjligt och lämpligt, demonterbara och 
möjliga att bygga upp igen.

Miljöinnovationer

Miljöfokuserad teknisk utveckling ger en del av framtidens hållbara lösningar. C3C samarbetar aktivt med innovationer och konceptutveckling som ger möjligheter för framtidens hållbara samhälle. Bland annat har vi medverkat i en förstudie, finansierad av Vinnova, kring landbaserade fiskodlingar: "Cirkulära flöden – en satsning inom cirkulär biobaserad ekonomi. Läs mer om vår alldeles egna innovationsfabrik, C3C Labs:

C3C Labs