Hållbarhet & Miljö

Fokus på innovationer och miljöteknik

Ledningssystem

I vårt kvalitets och miljöarbete arbetar vi med Povel som ledningssystem. Povel, drivs av Byggföretagen och är utvecklat och anpassat för branschens bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som idag ställs från våra beställare, myndigheter och övriga intressenter. För oss är det ett viktigt verktyg i arbetet för ett långsiktigt hållbart samhälle och trygghet för kunder och medarbetare. Povel följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1.

Kvalitetspolicy
Miljöpolicy
Arbetsmiljöpolicy
Povelcertifiering

Hjärta och Hjärna

Vi är och vill fortsätta vara stolta över det vi utför och kunna lämna över världen lite bättre till nästa generation. Vi är inte felfria eller perfekta och påstår inte heller att vi är det. Men med de medel vi har så påverkar vi i rätt riktning.

Tänk globalt – agera lokalt.

Grön betong

C3C Blocksystem tillverkas idag i vårt eget effektiva formsystem på över 130 platser i Sverige, Norge, Danmark och Finland. De samarbeten och det nätverk vi bygger här har vi stor nytta av även för våra andra affärsområden Tanksystem, Hallar, Teknikbyggnader, Samhällsskydd och stad & Infrastruktur. Vi säkerställer rätt leveranser i rätt tid samt spetskompetenser för unika och effektiva lösningar, ofta lokalt producerade och nära till kund. Under 2020 tog C3C hand om över 65 000 ton returbetong vilket genererade 3072 ton i minskat koldioxidutsläpp. Här har vi startat en mycket intressant resa som kommer betyda ännu mer för ett positivt miljöarbete framöver.

Optimerade lösningar

Betong, limträ och stål eller en kombination? Vi brinner för optimerade, underhållsfria lösningar med lång livslängd. Gärna, när möjligt och lämpligt, demonterbara och 
möjliga att bygga upp igen.

Miljöinnovationer

Miljöfokuserad teknisk utveckling ger en del av framtidens hållbara lösningar. C3C samarbetar aktivt med innovationer och konceptutveckling som ger möjligheter för framtidens hållbara samhälle. Bland annat har vi medverkat i en förstudie, finansierad av Vinnova, kring landbaserade fiskodlingar: "Cirkulära flöden – en satsning inom cirkulär biobaserad ekonomi. Läs mer om vår alldeles egna innovationsfabrik, C3C Labs:

C3C Labs