• HÅLLBARA KONSTRUKTIONER
  HÅLLBARA KONSTRUKTIONER
  Nischat och kreativt byggindustribolag med fokus inom miljöteknik.
  • HJÄRTA OCH HJÄRNA
   HJÄRTA OCH HJÄRNA
   Vi vill ge energi, inte ta!
   • LUGN, VI HJÄLPER DIG
    LUGN, VI HJÄLPER DIG
    Från idé och skiss till montage och färdig lösning.
    • OPTIMERADE LÖSNINGAR
     OPTIMERADE LÖSNINGAR
     Vi kombinerar gärna limträ, stål och betong.
     • HÅLLBARA KONSTRUKTIONER
      HÅLLBARA KONSTRUKTIONER
      Nischat och kreativt byggindustribolag med fokus inom miljöteknik.
      • HÅLLBARA KONSTRUKTIONER
       HÅLLBARA KONSTRUKTIONER
       Nischat och kreativt byggindustribolag med fokus inom miljöteknik.
       • UTFÖRT MED GRÖN BETONG
        UTFÖRT MED GRÖN BETONG
        Nischat och kreativt byggindustribolag med fokus inom miljöteknik.
        • ARKITEKTUR OCH INFRASTRUKTUR
         ARKITEKTUR OCH INFRASTRUKTUR
         Trygga, vackra och långsiktigt hållbara lösningar.

         Nu söker vi platschef/projektledare

         Du blir del i ett vasst team som har en otroligt spännande resa framför sig. Du kommer som projektledare vara en nyckel till att fortsätta skapa långsiktiga relationer med befintliga och nya kunder. Tillsammans tar vi fram trygga, effektiva och ofta världsledande lösningar.

         Platschef/Projektledare sökes

         Nätningsramp

         Med säkerhet och flexibilitet i fokus

         Hantering av avfall innebär människor och fordon i ständig rörelse ute på anläggningarna. Tidigare arbetsmiljöproblem med att klättra oskyddat på containrar för att fästa näten som håller avfallet på plats byggs nu bort. Med säkerhet och flexibilitet i fokus ser C3C:s nya konceptlösning Nätningsramp till att minimera risker och säkra arbetsmiljön.

         Rampen är konstruerad av C3C Blocksystem som är robust och flexibelt. Nätningsrampen anpassas som en ficka eller för genomfart. Räcken och lister runtom minskar fallrisken ytterligare. Nätningsrampen är demonterbar och går att bygga om eller flytta om behov eller utrymme ändras.

         Läs mer om projektet

         Veolia water technologies

         Anders leder vattenreningsprojekt i många länder

         Anders Wernholm är Senior Project Manager på VA-ingenjörerna – en av tre divisioner i Veolia Water Technologies. Genom åren har han projektlett vattenreningsanläggningar ibland annat Sverige, Danmark, Finland, Polen, Tyskland och Kina.

         Vi är ju väldigt beroende av de partners vi vill jobba med, vi måste våga lita på dem och känna att vi kan kommunicera på ett bra sätt. Tilliten är A och O. Känslan ska vara att det här är något vi gör tillsammans. Det är en förutsättning för att det ska bli bra.

         Läs mer om samarbetet

         C3C LABS vår egna innovationsfabrik

         Att ta tillvara på all den kreativitet som finns hos oss på C3C och hos våra briljanta samarbetspartners i vårt nätverk ser vi både som en skyldighet och en enorm möjlighet för vårt företags fortsatta utveckling. Vi har valt att tänka C3C Labs – Vår alldeles egna innovationsfabrik.

         Läs mer om C3C Labs

         Våra lösningar

         C3C Blocksystem

         För stödmurar, planlager, lagerhallar, bullerskydd och mycket mer. Massiva betongblock som enkelt byggs ihop likt lego till flexibla, robusta och flyttbara lagerlösningar.

         Läs mer arrow_forward

         C3C Tanksystem

         Bassänger och silor, t ex för lagring, rening och biogasproduktion. Hos oss får du hjälp med flissilor, rötkammare, sprinklerbassänger, luftningsbassänger, slamsilor, utjämningsmagasin mm.

         Läs mer arrow_forward

         C3C Stomsystem

         Vi blandar gärna limträ, betong och stål så att en optimal stomme kan uppnås. Vi fokuserar på tyngre industristommar, gärna tillsammans med våra andra produktgrupper men när tillfälle ges så kan utställningshallar, kontor och bostäder etc också vara intressant.

         Läs mer arrow_forward

         C3C Brosystem

         Vi använder bland annat FlexiArch stenvalvsbro. Estetisk bro med kort montagetid, lång livslängd och minimalt underhåll. För planskilda korsningar, gång och cykeltunnlar, ekodukter, bro och tunnelbyggnader över väg, järnväg eller vatten.

         Läs mer arrow_forward