Ett kreativt byggbolag

Betonglösningar med miljöteknik i fokus

Utrusta din anläggning för höst & Vinter

Robusta och kostnadseffektiva lösningar för hantering och mellanlagring av material. C3C Blocksystem optimerar lagerkapacitet och håller materialet på plats. Komplettera era materialfickor med taklösning och nät för extra skydd mot väder och vind året om.

Läs mer om våra lagerlösningar

Mellanlagra i materialfickor

I en tid då flödet kanske inte riktigt följer invanda mönster ser vi ett ökat behov av flexibla lösningar för mellanlagring av material. Med materialfickor från vårt blocksystem skapas snabbt optimerad lagerkapacitet.

Byggnationen anpassas efter tillgänglig yta och typ av innehåll och lämnar öppet för förändringar både vad gäller utökad användning och ombyggnation. Satsa på en robust och kostnadseffektiv lösning för att lagra och hantera ditt material.

Läs mer om materialfickor

NMX Experimental Cave – först ut av de planerade forskningsrummen

NMX är ett ESS-designat instrument som kommer att innebära unika forskningsmöjligheter inom framförallt life science och läkemedelsforskning. Vi på C3C har fått uppdraget att leverera NMX-kammaren, den första av de planerade strålskyddande forskningskamrarna till instrumenten.

Det är mycket höga krav gällande utformningen av och tjockleken på betongelementen för att klara en optimerad lösning och säkerställa kraven på strålningsskydd. Vår lösning på kammare verkar skyddande för personalen utanför, främst som avskärmning för den strålning som genereras. Hela konstruktionen ska motstå stora olyckslaster och dessutom vara demonterbar. Vi är väl rustade för uppdraget och stolta över att vara en del i detta unika och omfattande forskningsprojekt.

Läs mer om ESS

C3C LABS vår egna innovationsfabrik

Att ta tillvara på all den kreativitet som finns hos oss på C3C och hos våra briljanta samarbetspartners i vårt nätverk ser vi både som en skyldighet och en enorm möjlighet för vårt företags fortsatta utveckling. Vi har valt att tänka C3C Labs – Vår alldeles egna innovationsfabrik.

Läs mer om C3C Labs

Våra lösningar

C3C Blocksystem

För stödmurar, planlager, lagerhallar, bullerskydd och mycket mer. Massiva betongblock som enkelt byggs ihop likt lego till flexibla, robusta och flyttbara lagerlösningar.

Läs mer arrow_forward

C3C Tanksystem

Bassänger och silor, t ex för lagring, rening och biogasproduktion. Hos oss får du hjälp med flissilor, rötkammare, sprinklerbassänger, luftningsbassänger, slamsilor, utjämningsmagasin mm.

Läs mer arrow_forward

C3C Stomsystem

Vi blandar gärna limträ, betong och stål så att en optimal stomme kan uppnås. Vi fokuserar på tyngre industristommar, gärna tillsammans med våra andra produktgrupper men när tillfälle ges så kan utställningshallar, kontor och bostäder etc också vara intressant.

Läs mer arrow_forward

C3C Brosystem

Vi använder bland annat FlexiArch stenvalvsbro. Estetisk bro med kort montagetid, lång livslängd och minimalt underhåll. För planskilda korsningar, gång och cykeltunnlar, ekodukter, bro och tunnelbyggnader över väg, järnväg eller vatten.

Läs mer arrow_forward