Det kreativa byggbolaget

Vi har stort fokus på miljöteknik och över 180 års samlad erfarenhet av prefabbetong

Nytt hus för energicentral till E.on Värme AB, Sigtuna

Vi inleder året med montage av stomsystem för byggnation av hus ny energicentral på E.on Värme AB i Sigtuna. Leveranserna rullar- i snöstorm igår och i sol.
Sandwichväggar på upp till 12,5 ton och plattbärlag på upp till 8 meter. BeMå lyft bistår med kran. Härlig start på året!

E.on bygger framtidens stad

Åsljungapallens nya flislager i drift

Åsljungapallen har byggt ett helt nytt flis- och spånlager under tak. Man har även byggt om transporterna av biprodukterna flis och spån från sågen. De höga blockväggarna och taklösningen över spånfickan gör att markytan nyttjas maximalt. Blocksystemet bidrar till att spridning av damm reduceras och en betydligt större mängd material kan lagras och hanteras samtidigt som utlastningen underlättas. Robust och kostnadseffektivt.

Läs mer om projektet

NMX Experimental Cave – först ut av de planerade forskningsrummen

NMX är ett ESS-designat instrument som kommer att innebära unika forskningsmöjligheter inom framförallt life science och läkemedelsforskning. Vi på C3C har fått uppdraget att leverera NMX-kammaren, den första av de planerade strålskyddande forskningskamrarna till instrumenten.

Det är mycket höga krav gällande utformningen av och tjockleken på betongelementen för att klara en optimerad lösning och säkerställa kraven på strålningsskydd. Vår lösning på kammare verkar skyddande för personalen utanför, främst som avskärmning för den strålning som genereras. Hela konstruktionen ska motstå stora olyckslaster och dessutom vara demonterbar. Vi är väl rustade för uppdraget och stolta över att vara en del i detta unika och omfattande forskningsprojekt.

Läs mer om ESS

C3C LABS vår egna innovationsfabrik

Att ta tillvara på all den kreativitet som finns hos oss på C3C och hos våra briljanta samarbetspartners i vårt nätverk ser vi både som en skyldighet och en enorm möjlighet för vårt företags fortsatta utveckling. Vi har valt att tänka C3C Labs – Vår alldeles egna innovationsfabrik.

Läs mer om C3C Labs

Våra lösningar

C3C Blocksystem

För stödmurar, planlager, lagerhallar, bullerskydd och mycket mer. Massiva betongblock som enkelt byggs ihop likt lego till flexibla, robusta och flyttbara lagerlösningar.

Läs mer arrow_forward

C3C Tanksystem

Bassänger och silor, t ex för lagring, rening och biogasproduktion. Hos oss får du hjälp med flissilor, rötkammare, sprinklerbassänger, luftningsbassänger, slamsilor, utjämningsmagasin mm.

Läs mer arrow_forward

C3C Stomsystem

Vi blandar gärna limträ, betong och stål så att en optimal stomme kan uppnås. Vi fokuserar på tyngre industristommar, gärna tillsammans med våra andra produktgrupper men när tillfälle ges så kan utställningshallar, kontor och bostäder etc också vara intressant.

Läs mer arrow_forward

C3C Brosystem

Vi använder bland annat FlexiArch stenvalvsbro. Estetisk bro med kort montagetid, lång livslängd och minimalt underhåll. För planskilda korsningar, gång och cykeltunnlar, ekodukter, bro och tunnelbyggnader över väg, järnväg eller vatten.

Läs mer arrow_forward