Ett schysstare byggindustribolag

Prefabricerade betongprodukter med miljöteknik i fokus

Nu söker vi platschef/projektledare

Du blir del i ett vasst team som har en otroligt spännande resa framför sig. Du kommer som projektledare vara en nyckel till att fortsätta skapa långsiktiga relationer med befintliga och nya kunder. Tillsammans tar vi fram trygga, effektiva och ofta världsledande lösningar.

Platschef/Projektledare sökes

Nätningsramp

Med säkerhet och flexibilitet i fokus

Hantering av avfall innebär människor och fordon i ständig rörelse ute på anläggningarna. Tidigare arbetsmiljöproblem med att klättra oskyddat på containrar för att fästa näten som håller avfallet på plats byggs nu bort. Med säkerhet och flexibilitet i fokus ser C3C:s nya konceptlösning Nätningsramp till att minimera risker och säkra arbetsmiljön.

Rampen är konstruerad av C3C Blocksystem som är robust och flexibelt. Nätningsrampen anpassas som en ficka eller för genomfart. Räcken och lister runtom minskar fallrisken ytterligare. Nätningsrampen är demonterbar och går att bygga om eller flytta om behov eller utrymme ändras.

Läs mer om projektet

Veolia water technologies

Anders leder vattenreningsprojekt i många länder

Anders Wernholm är Senior Project Manager på VA-ingenjörerna – en av tre divisioner i Veolia Water Technologies. Genom åren har han projektlett vattenreningsanläggningar ibland annat Sverige, Danmark, Finland, Polen, Tyskland och Kina.

Vi är ju väldigt beroende av de partners vi vill jobba med, vi måste våga lita på dem och känna att vi kan kommunicera på ett bra sätt. Tilliten är A och O. Känslan ska vara att det här är något vi gör tillsammans. Det är en förutsättning för att det ska bli bra.

Läs mer om samarbetet

C3C LABS vår egna innovationsfabrik

Att ta tillvara på all den kreativitet som finns hos oss på C3C och hos våra briljanta samarbetspartners i vårt nätverk ser vi både som en skyldighet och en enorm möjlighet för vårt företags fortsatta utveckling. Vi har valt att tänka C3C Labs – Vår alldeles egna innovationsfabrik.

Läs mer om C3C Labs

Våra lösningar

C3C Blocksystem

För stödmurar, planlager, lagerhallar, bullerskydd och mycket mer. Massiva betongblock som enkelt byggs ihop likt lego till flexibla, robusta och flyttbara lagerlösningar.

Läs mer arrow_forward

C3C Tanksystem

Bassänger och silor, t ex för lagring, rening och biogasproduktion. Hos oss får du hjälp med flissilor, rötkammare, sprinklerbassänger, luftningsbassänger, slamsilor, utjämningsmagasin mm.

Läs mer arrow_forward

C3C Stomsystem

Vi blandar gärna limträ, betong och stål så att en optimal stomme kan uppnås. Vi fokuserar på tyngre industristommar, gärna tillsammans med våra andra produktgrupper men när tillfälle ges så kan utställningshallar, kontor och bostäder etc också vara intressant.

Läs mer arrow_forward

C3C Brosystem

Vi använder bland annat FlexiArch stenvalvsbro. Estetisk bro med kort montagetid, lång livslängd och minimalt underhåll. För planskilda korsningar, gång och cykeltunnlar, ekodukter, bro och tunnelbyggnader över väg, järnväg eller vatten.

Läs mer arrow_forward