C3C SYSTEM - C3C - Concrete m3 Constructions

Det kreativa byggbolaget

Med stort fokus på miljöteknik och över 250 års samlad erfarenhet av prefabbetong!

C3C Blocksystem®säkrar din produktion

Skydda din anläggning vid risk för spridning av brand

Sommartider med värme och torka i kombination med mycket material på anläggningarna medför ökad risk för självantändning och brand. Med lösningar från C3C Blocksystem® kan du på ett effektivt sätt minska buller, damm och och risk för spridning av brand. Lägg till I oT lösningar och sensorer för översikt av temperatur, komplettera med sprinklers mm. Välj ett robust, flexibelt och flyttbart system för att säkra er anläggning.
Här nedan kan du läsa mer om våra lösningar och beredskapstjänst för att skydda människor, miljö och viktiga samhällsfunktioner!

C3C Beredskap

Nyheter

Träffa oss på mässan Lantbruket i centrum i Lidköping 15-16 maj

Välkommen till västsveriges mest centrala lantbruksmässa och mötesplats för alla inom lantbrukssektorn. Vi presenterar C3C Blocksystem® – framtiden för flexibla lantbruksbyggnader med massor av användningsområden. Läs mer om mässan och ladda ner biljett via länken.

Eric är ny produktionsansvarig: “Vi har ett supersystem”

C3C Engineering förstärker nu bolaget med en ny produktionsansvarig. Han heter Eric Hartonen och ska utveckla C3C:s växande produktionsteam, och även stärka samarbetet med alla producenter.

Säker med C3C Beredskap

Hur skyddar vi samhället vid extremt väder? Med C3C Beredskap får du den lösning du behöver för att skydda vid bland annat brand och översvämning.

oändliga möjligheter - Robust, flexibelt & Kostnadseffektivt

C3C Blocksystem

För stödmurar, planlager, lagerhallar, bullerskydd och mycket mer. Massiva betongblock som enkelt byggs ihop likt lego till flexibla, robusta och flyttbara lagerlösningar.

Läs mer arrow_forward

C3C Hallar

Hallar, lagerbyggnader, industrihallar, magasin med mera. Med C3C Blocksystem blir de robusta hallarna mer flexibla och även flyttbara. Vi är materialoberoende och blandar gärna betong med stål eller limträ för optimala konstruktioner.

Läs mer arrow_forward

C3C Teknikbyggnader

Teknikbyggnader för anläggning, industri och infrastruktur. Låt oss visa våra lösningar för bränslehantering, teknikkällare, skivfilterbyggnader med mera där även platsgjutna bottenplattor ofta ingår i våra åtaganden.

Läs mer arrow_forward

C3C Stad & Infrastruktur

Multifunktionella lösningar som skapar sällskapsytor och smälter in i samhällsmiljön. Stödmurar, gradänger, bullermurar mm. Vårt system erbjuder en unik flexibilitet i form och funktion.

Läs mer arrow_forward

C3C Samhällsskydd

Vi kan på kort tid leverera olika typer av samhällsskyddslösningar både förebyggande och för akuta behov, On Demand. Blocken kan användas till att skydda människor, miljö och viktiga samhällsfunktioner från bränder, översvämningar, utsläpp, snöskred och mycket mer.

Läs mer arrow_forward

C3C Tanksystem

Bassänger och silor, t ex för lagring, rening och biogasproduktion. Hos oss får du hjälp med flissilor, rötkammare, sprinklerbassänger, luftningsbassänger, slamsilor, utjämningsmagasin mm.

Läs mer arrow_forward