Det kreativa byggbolaget

Med stort fokus på miljöteknik och över 180 års samlad erfarenhet av prefabbetong

C3C Blocksystem® på Ekobackens ÅVC

Viktigt med flexibla lösningar när lagkrav ändras

Sedan coronapandemin bröt ut har besökarantalet på avfallsanläggningarna gått upp med cirka 30%, vilket ställer högre krav på kommuner och företag att ta emot både fler besökare och mer material. C3C Blocksystem® erbjuder flexibla och kostnadseffektiva lösningar med snabba leveranser. Läs mer om vårt projekt ihop med Ekobackens ÅVC och Patrik Bladh, Avfallshandläggare på Värmdö Kommun som berättar om hur de ser på säkerhet, logistik och tillgänglighet.

Läs mer: Containerramp på Ekobackens ÅVC

Åsljungapallens nya flislager i drift

Åsljungapallen har byggt ett helt nytt flis- och spånlager under tak. Man har även byggt om transporterna av biprodukterna flis och spån från sågen. De höga blockväggarna och taklösningen över spånfickan gör att markytan nyttjas maximalt. Blocksystemet bidrar till att spridning av damm reduceras och en betydligt större mängd material kan lagras och hanteras samtidigt som utlastningen underlättas. Robust och kostnadseffektivt.

Läs mer om projektet

NMX Experimental Cave – först ut av de planerade forskningsrummen

NMX är ett ESS-designat instrument som kommer att innebära unika forskningsmöjligheter inom framförallt life science och läkemedelsforskning. Vi på C3C har fått uppdraget att leverera NMX-kammaren, den första av de planerade strålskyddande forskningskamrarna till instrumenten.

Det är mycket höga krav gällande utformningen av och tjockleken på betongelementen för att klara en optimerad lösning och säkerställa kraven på strålningsskydd. Vår lösning på kammare verkar skyddande för personalen utanför, främst som avskärmning för den strålning som genereras. Hela konstruktionen ska motstå stora olyckslaster och dessutom vara demonterbar. Vi är väl rustade för uppdraget och stolta över att vara en del i detta unika och omfattande forskningsprojekt.

Läs mer om ESS

C3C LABS vår egna innovationsfabrik

Att ta tillvara på all den kreativitet som finns hos oss på C3C och hos våra briljanta samarbetspartners i vårt nätverk ser vi både som en skyldighet och en enorm möjlighet för vårt företags fortsatta utveckling. Vi har valt att tänka C3C Labs – Vår alldeles egna innovationsfabrik.

Läs mer om C3C Labs

oändliga möjligheter - Robust, flexibelt & Kostnadseffektivt

C3C Blocksystem

För stödmurar, planlager, lagerhallar, bullerskydd och mycket mer. Massiva betongblock som enkelt byggs ihop likt lego till flexibla, robusta och flyttbara lagerlösningar.

Läs mer arrow_forward

C3C Hallar

Hallar, lagerbyggnader, industrihallar, magasin med mera. Med C3C Blocksystem blir de robusta hallarna mer flexibla och även flyttbara. Vi är materialoberoende och blandar gärna betong med stål eller limträ för optimala konstruktioner.

Läs mer arrow_forward

C3C Teknikbyggnader

Teknikbyggnader för anläggning, industri och infrastruktur. Låt oss visa våra lösningar för bränslehantering, teknikkällare, skivfilterbyggnader med mera där även platsgjutna bottenplattor ofta ingår i våra åtaganden.

Läs mer arrow_forward

C3C Stad & Infrastruktur

Multifunktionella lösningar som skapar sällskapsytor och smälter in i samhällsmiljön. Stödmurar, gradänger, bullermurar mm. Vårt system erbjuder en unik flexibilitet i form och funktion.

Läs mer arrow_forward

C3C Samhällsskydd

Vi kan på kort tid leverera olika typer av samhällsskyddslösningar både förebyggande och för akuta behov, On Demand. Blocken kan användas till att skydda människor, miljö och viktiga samhällsfunktioner från bränder, översvämningar, utsläpp, snöskred och mycket mer.

Läs mer arrow_forward

C3C Tanksystem

Bassänger och silor, t ex för lagring, rening och biogasproduktion. Hos oss får du hjälp med flissilor, rötkammare, sprinklerbassänger, luftningsbassänger, slamsilor, utjämningsmagasin mm.

Läs mer arrow_forward