Materialfickor - C3C - Concrete m3 Constructions

Materialfickor

Materialfickor för tillfälligt eller permanent bruk. För hantering och mellanlagring av material som exempelvis sand, flis, vägsalt, ensilage, metallskrot med mera. C3C Blocksystem ger en unik flexibilitet som på ett enkelt sätt anpassar materialfickan efter nuvarande behov och samtidigt lämnar öppet för möjligheter till framtida förändringar. Flytta, bygg om eller expandera i takt med verksamheten över tid.

/

" Dialogen har varit jättebra. Vi har bollat fram och tillbaka. Vi är verkligen nöjda. Det är perfekt att C3C gör så mycket som de gör.

Krister Sedman, Drift -och underhållsansvarig, SRV Återvinning Huddinge

Fler referenser

lager för årets alla årstider

Att kombinera C3C Blocksystem med en överbyggnad skapar snabbt och effektivt många möjligheter att lagra och hantera material under årets alla årstider. En materialficka med tak skyddar innehållet för väder och vind och hindrar även spridning av material till intilliggande miljöer.Vertikala väggar och och höjd för flaktippning underlättar för transportfordon på anläggningen. Med våra materialfickor levereras en lösning som är anpassad till dagens verksamhet men med möjlighet att komplettera eller förändra för framtiden. Robust, flexibelt och kostnadseffektivt.

Mer om materialfickor

Blocksystem
1600x800x800
1800x600x600

Tillhörande passblock och special. Över 150 olika blocktyper finns och ingår i våra lösningar. Läs mer och ladda hem broschyr och systembeskrivning nedan.
Överbyggnad
Skärmtak
Skjutbart tak
Tältlösning
Nät
Staket
Mast och pelarskydd
Stolpar och skyltar

Är du intresserad eller vill veta mer?

Hör av dig till av oss så berättar vi mer om våra lösningar. Eller lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig!

Var god och fyll i ditt namn.
Var god och fyll i ditt telefonnummer.
Var god och fyll i din email.

Tack!

Vi hör av oss så snart vi kan!

Andra produkter i samma produktgrupp

Stödmur

Robusta, flexibla och flyttbara stödmurar för motlastning, lagring och avskiljning av material. Optimerar lager och arbetsyta och reducerar buller, damm och risk för brand.

Läs mer arrow_forward

Nätningsramper

Säkra arbetsmiljön vid arbete med avfall och nätning av containrar. Nätningsramp i två olika utföranden.Snabb installation och kundanpassad säkerhetslösningar

Läs mer arrow_forward

Lagerhall

Kompletta lager-och industrihallar. Robust och flexibelt system. Enkelt, flyttbart och kostnadseffektivt. Vi utför även traditionella prefabstommar för industribyggnader.

Läs mer arrow_forward