C3C LABS - VÅR INNOVATIONSFABRIK

Att ta tillvara på all den kreativitet som finns hos oss på C3C och i vårt nätverk ser vi både som en skyldighet och en enorm möjlighet för vårt företags fortsatta utveckling. Vi har valt att tänka C3C Labs – Vår alldeles egna innovationsfabrik. Här låter vi all den kreativitet som finns hos oss och våra samarbetspartners få fritt spelrum.

Här prövar och utvecklar vi idéer som handlar om allt från miljövänliga och byggtekniskt smarta lösningar till nya revolutionerande byggindustriprodukter. Här utvecklar vi också arbetssätten som ska göra oss till en ännu bättre leverantör och samarbetspartner – och till ett än mer attraktivt företag att jobba på.

De allra bästa idéerna kommer resurssättas och vissa av dem- tror vi såklart -kommer bli världsledande och bidra till vår fortsatta fina utveckling i Skandinavien – och världen.

KREATIV SYMBIOS

I C3C Labs jobbar vi ofta i nära samarbete med andra företag och organisationer. Projektet Landbaserad fiskodling i industriell symbios är ett bra exempel. Så här beskriver vår ledande samarbetspartner Vinnova projektet:

"En global megautmaning är att leverera hållbart, cirkulärt protein till världens befolkning. Detta projekt försöker lösa en mycket viktig fråga med massiva social och miljömässiga fördelar om de är framgångsrika. Projektet har en tydlig inriktning på uppskalning och tillämpning för etablering av akvakultur i synergi med andra aktörer"

Har du en idé som skulle platsa i C3C Labs? Hör av dig till oss!

Var god och fyll i ditt namn.
Var god och fyll i ditt telefonnummer.
Var god och fyll i din email.

Tack!

Vi hör av oss så snart vi kan!

Ida Kånneby

0726-44 22 60 ida@c3c.se