C3C Labs – innovation och revolutionerande miljöteknik | c3c.se

C3C LABS - VÅR INNOVATIONSFABRIK

Att ta tillvara på all den kreativitet som finns hos oss på C3C och i vårt nätverk ser vi både som en skyldighet och en enorm möjlighet för vårt företags fortsatta utveckling. Vi har valt att tänka C3C Labs – Vår alldeles egna innovationsfabrik. Här låter vi all den kreativitet som finns hos oss och våra samarbetspartners få fritt spelrum.

Här prövar och utvecklar vi idéer som handlar om allt från miljövänliga och byggtekniskt smarta lösningar till nya revolutionerande byggindustriprodukter. Här utvecklar vi också arbetssätten som ska göra oss till en ännu bättre leverantör och samarbetspartner – och till ett än mer attraktivt företag att jobba på.

De allra bästa idéerna kommer resurssättas och vissa av dem- tror vi såklart -kommer bli världsledande och bidra till vår fortsatta fina utveckling i Skandinavien – och världen.

Forskningsprojekt med SLU

C3C deltar sedan 2023 i ett forskningsprojekt som syftar till att ta fram mer effektiva sätt att nyttja biobränsle hos exempelvis fjärrvärmeverk, kraftvärmeverk, pelletsindustri och massaindustrin.

C3C Labs roll i projektet är att skapa innovativa, anpassade blockkonstruktioner som ökar lagringskapaciteten och bevarar brännvärdet i lagrade biobränslen. Blocken skyddar biobränslet mot väder och vind, och minskar dessutom riskerna för bränder. Att biobränsle fattar eld vid anläggningar eller i skogen kostar samhället närmare 350 miljoner kronor varje år.

Forskningsprojektet drivs av Sveriges lantbruksuniversitet. Övriga samarbetspartners är E.ON Energilösningar, Stockholm Exergi, Umeå Energi och Älvsbyns Energi AB.

Läs mer på Bio+ hemsida

KREATIV SYMBIOS

I C3C Labs jobbar vi ofta i nära samarbete med andra företag och organisationer. Projektet Landbaserad fiskodling i industriell symbios är ett bra exempel. Så här beskriver vår ledande samarbetspartner Vinnova projektet:

"En global megautmaning är att leverera hållbart, cirkulärt protein till världens befolkning. Detta projekt försöker lösa en mycket viktig fråga med massiva social och miljömässiga fördelar om de är framgångsrika. Projektet har en tydlig inriktning på uppskalning och tillämpning för etablering av akvakultur i synergi med andra aktörer"

Logic Link tar fart!

Logic Link är en start-up som utvecklas via C3C Labs. En produkt där Linus Trulsson och Mattias Nyberg utvecklar en marknadsplats för transportbranschen. En plats där åkerier, speditörer, transportplanerare, chaufförer och transportköpare möts. Logic Link ger åkerier fler valmöjligheter som gör det enklare att välja rätt jobb vid rätt tid, oftare fylla sista flakmetern och på så vis öka sin lönsamhet. Logic Link drar nytta av erfarenheterna från den plattform som Linus byggt för C3C där vi de senaste tre åren levererat/ transporterat ca 100 000 ton produkter per år och betydligt oftare använt returtransporter än vad som är vanligt i branschen. Denna unika plattform för transporthanteringen har beprövats, utvecklats och bevisligen blivit väldigt lättanvänd, uppskattad och effektiv. Vi har dessutom över 100 st producenter av C3Cblock® i Sverige, Norge och nu även Finland som hanteras i plattform.

Mer om Logic Link

Har du en idé som skulle platsa i C3C Labs? Hör av dig till oss!

Var god och fyll i ditt namn.
Var god och fyll i ditt telefonnummer.
Var god och fyll i din email.

Tack!

Vi hör av oss så snart vi kan!