C3C Beredskap - C3C - Concrete m3 Constructions

C3C Beredskap

Vi bygger snabbt upp samhällsskydd för att rädda miljö, egendom och liv.

VAD ÄR C3C BEREDSKAP?

Med C3C Beredskap får du snabbt och effektivt den hjälp och utrustning du behöver för att skydda människor, miljö och samhällsfunktioner vid brand, översvämning, utsläpp, terrordåd och ras. Skyddet består främst av vårt smarta blocksystem som klarar hårt tryck, värme och kyla men tillsammans med dig skräddarsyr vi ett abonnemang som innehåller det som du kan komma att behöva.

HUR GÅR DET TILL?

Du som är kund aktiverar C3C Beredskap när du drabbas, eller är på väg att att drabbas, av en olycka eller kris. C3C:s personal kommer snabbt till platsen med relevant skydd som exempelvis block, tätningsdukar och avspärrningar. Utrustningen finns på 131 platser runt om i Sverige vilket gör att C3C Beredskap alltid finns nära dig.

ABONNEMANG

C3C Beredskap är en abonnemangstjänst vilket innebär att du inte behöver köpa in, lagerhålla och underhålla någon egen utrustning - det överlåter du till C3C. Du betalar en månadsavgift och aktiverar ditt skydd när olyckan är framme.

SKYDDAR DÄR OCH NÄR DET BEHÖVS

De senaste åren har behovet av olika typer av skydd ökat i samhället. Klimatförändringar och ett förändrat världsläge väcker frågan - vad behöver vi för att skydda den här platsen, de här invånarna och de här samhällsfunktionerna?

C3C arbetar sedan länge med olika typer av skydd som byggs upp på offentliga platser, runt återvinningscentraler eller olika typer av fastigheter där det finns risk för olyckor eller sabotage. Men idag behöver samhällsaktörer och företag ofta inte ett permanent skydd på en specifik plats. Man vill ha en mer flexibel lösning där utrustning och skydd istället snabbt kommer till en viss plats vid en viss händelse. Lösningen är då C3C Beredskap som ger dig trygghet och skydd när du behöver det, där du behöver det.

ABONNERA PÅ EN TRYGGHETSLÖSNING

Fördelarna med att abonnera är flest för dig som ansvarar för en plats, byggnad eller ett geografiskt område där sannolikheten att något ska hända är liten, men där konsekvenserna om något händer blir stora. Behovet eller möjligheten att köpa in och bygga upp ett permanent skydd är då troligen mer begränsad. Är området du ansvarar för dessutom stort, kan det vara svårt att förutse exakt var en olycka kan inträffa.

C3C Beredskap är då en optimal lösning. Istället för att bygga upp, eller köpa in utrustning som behöver förvaras och underhållas, tecknar du ett avtal med oss och betalar en månadsavgift. Tryggt, flexibelt och enkelt.

Om lösningen du behöver däremot ska användas ofta, eller till och med vara permanent, är det bästa att köpa utrustning av C3C. Vi lämnar gärna prisuppgifter på både abonnemang och köp, och hjälper dig jämföra vilket alternativ som passar dig bäst och blir mest ekonomiskt hållbart.

Våra fokusområden:

VI SKRÄDDARSYR DIN LÖSNING

För att du ska få den lösning som passar just dig kommer C3C och du tillsammans ta fram ett beredskapspaket som är relevant för ditt ansvarsområde. Paketet kan du senare uppdatera eller ändra om omvärlden eller dina förutsättningar förändras.

När du och C3C kommit fram till ett gemensamt avtal betalar du en månadspremie och får en kontaktperson som du kan höra av dig till med frågor och funderingar. Om en olycka sker eller om du får signaler på att något är på väg att hända, aktiverar du ditt beredskapsskydd hos C3C. Det kan ske närsomhelst på dygnet. C3C skickar då ut montörer, konstruktörer och lastbilskranar från sina samarbetspartners, som kommer till platsen med din skyddsutrustning.

Skyddet består främst av vårt smarta, robusta blocksystem som klarar hårt tryck, värme och kyla. Dessa byggs smidigt upp som skydd för faran. Ytterligare utrustning såsom saneringsmedel, tätningsduk, lättare avspärrningar, markeringar med mera levereras samlat i våra beredskapscontainrar. Innehållet i dessa skräddarsys efter dina behov och efter händelsens karaktär.

JAG VILL VETA MER

131 LAGRINGSPLATSER FÖR SNABBARE TRANSPORTER

C3C Blocksystem lagerhålls idag på 131 platser runt om i Norden, hos våra samarbetspartners. Det gör våra transportsträckor kortare och snabbare, vilket är bra för både kund och miljö. Du som kund kommer med andra ord inte ha långt till din abonnerade utrustning, som bevaras tryggt och säkert på närmsta anläggning. I det avtal du skriver med C3C beskrivs hur lång tid en utryckning maximalt tar, till där du befinner dig.

C3C håller noggrann koll på var containrar, block, övrig utrustning samt personella resurser finns, genom C3C:s eget logistiksystem Logic Link. Som kund får du en kontaktperson hos C3C som du kan nå för all information. Du kan även få en kund-inloggning till Logic Link om det önskemålet finns. I Logic Link kan du se vilken utrustning du abonnerar på och var den finns.

Vanliga frågor och svar

Är det något du undrar så kan du hitta svaren på de vanligaste frågorna här. Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss för mer information om hur C3C Beredskap skulle fungera för just dig och ditt område.

SE VANLIGA FRÅGOR & SVAR

KONTAKTA MIG SÅ BERÄTTAR JAG MER

Vi på C3C brinner för långsiktiga, öppna och förtroendefulla samarbeten tillsammans med både leverantörer och kunder. Vi lyssnar på dina behov och föreslår sedan den lösning som skulle passa dig och din verksamhet. Tillsammans utformar vi ett innehåll för dig.

Kontakta mig så får du veta mer om C3C Beredskap!

Glenn Braun, affärsansvarig
epost: glenn@c3c.se
telefon: 0739-405 008

BOKA MÖTE