MBBR-tankar - C3C - Concrete m3 Constructions

MBBR-tankar

Luftningsbassäng, MBBR, bufferttank eller invallning? Små prefabricerade bassänger eller riktigt stora? Vårt system har kort byggtid, hög kvalité , lång livslängd och kräver minimalt med underhåll. Vi bygger höjder upp till 14 meter och volymer upp till 30 000 kubikmeter. Den största luftningsbassäng vi hittills levererat var till Värö Bruk med en diameter på 53 meter och vägghöjd på 13 meter, det är den största prefabricerade bassängen som byggts i Norden -vad vi känner till.

/

" Det gick ju bra förra gången vi byggde bassäng här med er …och det gör det nu också. Vi är trygga.

Thomas Mörnhed, Södra Cell

Fler referenser

Mellanväggar och slitstarka ytor

Tankarna utförs ibland med mellanväggar-som raka väggar eller inre cirkulära bassänger. För luftningsbassänger med invändiga bärare är det viktigt att väggarna utförs i hög betongkvalité med slätt och tätt ytskikt för att ge slitstarka ytor mot nötningen. Våra element gjuts inomhus på fabrik, under väl kontrollerade former enligt EN 206-1

C3C Tanksystem

Tanksystem Aquatank
Detaljer
Bottenplattor
Hjulbanor
Gångbanor
Invändiga rännor
Utvändig isolering
Portar
Rörgenomföringar
Manluckor

Rörgenomföring och isolering

Vi gjuter, av beställaren tillhandahållna, rörgenomföringar av varierande storlek från 10 centimeter upp till 2 meter i diameter. Andra kompletteringar kan vara lining eller som för exempelvis bufferttankar med höga vätsketemperaturer, en isolering. Betongen tål relativt höga temperaturer men för hålla värmen och – eller undvika belastningar från allt för stora temperaturskillnader in och utvändigt så kan vi komplettera bassängerna med utvändig isolering och beklädnad.

Är du intresserad eller vill veta mer?

Hör av dig till av oss så berättar vi mer om våra lösningar. Eller lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig!

Var god och fyll i ditt namn.
Var god och fyll i ditt telefonnummer.
Var god och fyll i din email.

Tack!

Vi hör av oss så snart vi kan!

Hans Gamberg

076-104 31 07 hans@c3c.se

Marcus Richardson

0766-26 78 00 marcus@c3c.se

Fler lösningar med C3C Tanksystem

Dricksvattenreservoar

Reservoarer och tankar för dricksvatten och livsmedel. Betongtak, manluckor, bottenplattor och pumphus.

Läs mer arrow_forward

Sedimenteringsbassäng

Industribassänger och tankar för lagring, rening och biogasproduktion. Även Bottenplattor, centrumpelare, hjulbanor och mycket mer.

Läs mer arrow_forward