Tanksystem - C3C - Concrete m3 Constructions

C3C Tanksystem

Cirkulära och rektangulära industritankar för lagring, rening och biogasproduktion. Robusta och säkra byggsystem med lång livslängd som kräver minimalt med underhåll. Hög betongkvalitet med tillverkning inomhus under kontrollerade former enligt EN-206- Vi bygger bassänger från ca 100 m3 till ca 30 000 m3 volym. Små bassänger ner till ca 4,7 m i diameter. Men vi har även levererat några av de största bassängerna i Norden någonsin. Som exempelvis BIO/ AS tank för Södra Cell, Värö. 53 m i diameter och 13 m hög, eller Sedimenteringsbassäng för Korsnäs 70 m i diameter och 4,3 m hög.

Från små till mycket stora tankar - Lugn, vi hjälper dig!

Sedimenteringsbassänger

Industribassänger och tankar för lagring, rening och biogasproduktion. Även Bottenplattor, centrumpelare, hjulbanor och mycket mer.

Läs mer arrow_forward

MBBR-tankar

Luftningsbassäng, MBBR, bufferttank eller invallning? Vårt system har kort byggtid, hög kvalité, lång livslängd och kräver minimalt med underhåll.

Läs mer arrow_forward

Dricksvattenreservoarer

Reservoarer för livsmedel och dricksvatten. Prefabricerade betongbassänger med kostnadseffektiva lösningar och hög teknisk grad. Ett av Europas mest sålda system.

Läs mer arrow_forward

Invallningar

Spännbetongselement för invallningar och sekundärskydd av exempelvis oljecisterner eller kemikalietankar.

Bottenplattor

Biobäddar

Fiskodling

Filterbottenplattor

biogastankar

Sprinklerbassänger

Utjämningsbassänger

bränslesilor