Planlager - C3C - Concrete m3 Constructions

Planlager

I tider när flödet av material inte riktigt följer invanda mönster ser vi att behovet av mellanlagring över längre tid har ökat. C3C blocksystem optimerar ytor med flexibla planlager för avskiljning av material och lämnar samtidigt öppet för framtida förändringar. Med våra betongblock skapas ökad lagringskapacitet och smidigare logistik för planlager med stora ytor likväl som för de som har lite mindre anläggningar. Lagra och hantera bränsle, flis, spån, trä eller skrot. Vårt system ger en unik flexibilitet som på ett enkelt sätt anpassar planlagret efter nuvarande behov med stora möjligheter för framtida förändringar.

/

" Blocksystemet i sin helhet ger den här terminalen bättre kapacitet att lagra bränsle.

Olle Ankarling, Logistikchef, Söderenergi Nykvarn

Fler referenser

håll materialet på plats och reducera buller,damm och spridning av brand

Komplettera ditt blocksystem med nät, staket och skyltar. Integrera mastskydd för övervakningsteknik, sensorer och belysning. Rama in arbetsytor och skydda omkringliggande miljö. Vårt blocksystem håller materialet på plats samtidigt som det dämpar buller och damm och minskar spridningsrisk vid brand.

Mer om planlager

Blocksystem
1600x800x800
1800x600x600

Tillhörande passblock och special. Över 150 olika blocktyper finns och ingår i våra lösningar. Läs mer och ladda hem broschyr och systembeskrivning nedan.
Komplettera blocksystemet med
Nät
Staket
Mastskydd
Stolphållare
Skyltar
Sensorer
Värmespjut

Är du intresserad eller vill veta mer?

Hör av dig till av oss så berättar vi mer om våra lösningar. Eller lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig!

Var god och fyll i ditt namn.
Var god och fyll i ditt telefonnummer.
Var god och fyll i din email.

Tack!

Vi hör av oss så snart vi kan!

Andra produkter i samma produktgrupp

Stödmur

Robusta, flexibla och flyttbara stödmurar för motlastning, lagring och avskiljning av material. Optimerar lager och arbetsyta och reducerar buller, damm och risk för brand.

Läs mer arrow_forward

Nätningsramper

Säkra arbetsmiljön vid arbete med avfall och nätning av containrar. Nätningsramp i två olika utföranden.Snabb installation och kundanpassad säkerhetslösningar

Läs mer arrow_forward

Lagerhall

Kompletta lager-och industrihallar. Robust och flexibelt system. Enkelt, flyttbart och kostnadseffektivt. Vi utför även traditionella prefabstommar för industribyggnader.

Läs mer arrow_forward