Vi börjar i de småländska skogarna

Vår historia

2008 - Marcus Richardson startar C3C Engineering. Målet är att skapa ett nytt arbetssätt baserat på samarbeten och världsledande teknik. På den vägen fortsätter vi…
Den första och viktigaste ordern ramlar in. Den är värd 8.000 kronor och vi känner att hela världen ligger öppen. Känslan är densamma idag.

2010 - Vi säljer vårt första bassängprojekt till Stora Enso i Fors – en 10 meter hög bufferttank med mellanväggar och tak över halva bassängen. Det blir starten för ett framgångsrikt samarbete med danska A-Consult.

2011 -Vi anställer Maria Gustavsson för att sköta ekonomi och administration. Halleluja! Det var dagen då det blev ordning och reda på C3C.

Vi myntar vårt ledord ”Var schysst!” Ingen är perfekt, vi gör heller inte allting rätt. Men vi vill tro att det sitter djupt rotat i vår företagskultur att vara schyssta både mot varandra och våra kunder och samarbetspartners. Att det gör arbetet väldigt mycket roligare är en ren bonus.

2012 - C3C Blocksystem intar Norge. Freddy Nyseth blir vår starke man där. Freddy som tidigare jobbat med både marknadsföring och bygg får nu, som han själv säger, "använda hela sin packe av kunskap" för att erövra den norska marknaden. Heja Norge!

2014 - Vatten under broarna. Vi skriver avtal med irländska Macrete, som har världspatent på brosystemet FlexiArch och är ledande på infrastruktur i prefabricerad betong. Avtalet gör att vi vässar till oss ytterligare. Dessutom får vi anledning att besöka vackra Irland.

2015 - Våra kunder låter oss veta att de vill ha mer av oss. Så vi anställer konstruktören och tekniske doktorn Johan Sjödin och inleder en satsning på affärsområdet industristommar. Vi utför dem gärna i en kombination av betong, stål och/eller limträ. Vi levererar också Europas i diameter räknat största prefabricerade bassäng till Korsnäs. Diametern är 70 meter. Dessutom levererar vi en av de volymmässigt största prefabricerade bassängerna till Värö Bruk. Diameter 54,4 meter, höjd 13 meter och bruttovolym 30.200 kubikmeter.

2016 - Vi rekryterar ytterligare ett antal kreativa medarbetare. Nu är vi uppe i 200 års samlad erfarenhet av prefabricerad betong och en hel del år när det gäller stål och limträ också. C3C Labs – vår egen innovationsfabrik börjar bubbla. Möjligheterna till spännande och nyskapande samarbeten är oändliga.

Vi träffar avtal med danska blockproducenter och knyter Per Hagbart till oss. Han kommer att ansvara för teknisk försäljning i Danmark. Lyckas vi i Danmark skapar det möjlighet till expansion till ytterligare länder.

2017 - C3C Blocksystem produceras nu på 75 platser. Vi kommer allt närmare våra kunder vilket öppnar fantastiska möjligheter att samarbeta med aktörer med stor erfarenhet och kompetens.

2018 - Fortfarande rebeller, dock lite mer ordningsamma sådana... Vi implementerar POVEL, Sveriges byggindustriers kvalitets-och miljöledningssystem. Hög tillväxt och god ekonomi gör att vi blir diplomerade av Dagens Industri som gasellföretag. Nu ser vårt dotterbolag C3C Oy dagens ljus – Finland, here we come!

2019 - Safety On Demand. Vi bestämmer oss för att bli en viktig aktör inom samhällsskydd
Med 100 st. geografiskt utspridda produktions- och lagerresurser kan vi både förebygga och
snabbt komma till undsättning för att begränsa vissa typer av översvämningar, skred, bränder, terrorskydd mm.

Framtiden - Vi tar inget för givet. Vi känner stor tacksamhet och ödmjukhet inför att så många vill jobba med oss. Och vi lovar att vi ska fortsätta att skapa framtidens lösningar redan idag – och ha en hel del kul på vägen dit.