Referenser - C3C - Concrete m3 Constructions

Lagerhall


HAGUS LANTBRUK, HAMNEDA

Gradänger


KVARTERET VÄVERIET, ULRICEHAMN

Lagerhall


RagnSells AB, Umeå

Överbyggda materialfickor


SVENSK DÄCKÅTERVINNING, LINKÖPING

Rekryteringsstall köttproduktion


BJURSUNDS SÄTERI, LOFTAHAMMAR

Planlager


INGELSTADGYMNASIET

Planlager


TORPS LANTBRUK, MÅNSTAD

Spannmålslager


VRETSTORPS LANTBRUK

Foderficka


FREDRIK SVENSSON, KVÄNSLÖV

Tippgrop


FREDRIK SVENSSON, KVÄNSLÖV

Byggnad och reservoarer


Degerfors Vattenverk

Spolhall


Tekniska Verken, Kiruna

Materialfickor med taklösning


PreZero, Forsbacka

Hall för flishantering


E.on Värme, Malmö

Stödmur för ras - och skredskydd


Stiftelsen Idre Fjäll

Lagerhallar för pelletshantering


Stenvalls Trä, Sikfors

Materialfickor


Stena Recycling, Lidköping

Containerramp


Boo ÅVC, Nacka

Stödmur & Lastramp


Heggedal Renovasjon

Containerramp& Materialfickor


Ekobackens ÅVC, Värmdö Kommun

Områdesmur


Borås Energi & Miljö

Sorteringshall


Borås Energi & Miljö / DC Wäst AB

Robusta materialfickor


Stena Recycling AB

Blockvägg


MAX IV

Materialficka med skjutbart tak


Stena Recycling

Teknikkällare


Södra Cell Mörrum

Ställverk


E.on Värme Sverige AB

Byggnad för Energicentral


E.on Värme Sverige AB, Sigtuna

Strålskyddad forskningskammare


European Spallation Source, ESS

Flis- och spånlager under tak


Åsljungapallen

Terrasserande mur


Tranemo Trädgårdstjänst/Nelly.com

Flislager


VIDA Borgstena

Virkesblock


Bennsäters Sågverk

Materialficka för bark


Gyllsjö Träindustri AB

Virkeshantering


Södra Wood, Unnefors

Skyddsmur vid infart


Pålplintar AB, Nykvarn

Serverhall


E.on Värme Sverige AB

Kassun för brygga


VITASAND, KALMAR

Invallning oljecistern


VATTENFALL, VÄNERSBORG

4 st Bassänger


TANUMS ARV

Avfallshantering, Kraftvärmeverk, Avloppsreningsverk


TANKAR, SOBACKEN ARV

Trafikhinder och fundament


SWEDEN ROCK

Svallvågsskydd, Skyddsmur


Svallvågsskydd, Räddningstjänsten

Luftningsbassäng


STORUMAN

Luftningsbassäng inkl mellanvägg och tak


STORA ENSO, FORS

Stödmurar ÅVC


STÖDMURAR ÅVC, ALVESTA

Bassänger för SYSAV Spillepengs avfallsanläggning, Malmö


SPILLEPENGEN

MBBR-AS bassäng


SÖDRA CELL, VÄRÖ

Tre st bassänger för Södra Cell's nya rening i Mörrum


SÖDRA CELL, MÖRRUM

Stödmurar & Terrasserande murar


SÖDERTÄLJE NYA SJUKHUS

Skivfilterbyggnad


Södra Cell Mörrum

Sedimenteringsbassänger Sjöhögs ARV


SJÖHÖGS ARV

Biobädd Sjöbo Kommun


Biobädd Sjöbo Kommun

Sedimenteringsbassäng Södra, Mörrum


Sedimenteringsbassäng Södra, Mörrum

Bassänger för Sävsjö Biogasanläggning


Biogasbassäng, SÄVSJÖ KOMMUN

Säkerhetsbyggnation, Arlanda VIP


Stockholm Arlanda Airport

Gång- och cykelbro


PLEASINGTON ARCH BRIDGE

Nätningsramp för genomfart


RAGNSELLS AB, HÄRADSUDDEN

P-snurra med inre spinklerbassäng


In3prenör, Västberga

Materialfickor


Materialfickor, Plastkretsen AB

Överbyggd materialficka


Materialficka, Hudiksvalls kommun

Lagerhall för pellets, Hamnplan


Lagerhall, Heidelberg Materials, Slite

4 st Sedimenteringsbassänger och 1 st flockningsbassäng


KILS ARV

Materialfickor invändigt i hall


IMERYS MINERAL AB, GÄVLE

Sedimenteringsbassäng Hedåsen ARV


HEDÅSEN ARV

Utjämningstank med tak Grängesberg


GRÄNGESBERG GRUVOR

Utjämningsmagasin bredvid Fortnox Arena i Växjö


FORTNOX ARENA, VÄXJÖ

Brygga, Fästningsbadet


Brygga, Fästningsbadet

Avfallshantering


Entreprenad, Sobacken ARV

Reservoar för reservvatten samt pumphus, Västerås centrallasarett


DRICKSVATTENRESERVOAR & PUMPHUS, VÄSTERÅS

Cykel – och gångtunnel


Cykel – och gångtunnel, Odense kommun

Containerramp


Containerramp, Boo ÅVC

Utjämningsbassäng inkl. tak


COCA COLA ENTERPRISES

Biogastank


Biogastank, Högbytorp

Bassänger för Mosserud Biogasanläggning


BIOGASANLÄGGNING, MOSSERUD

Kvävereningsbassäng


HOLMÄNGENS ARV, VÄNERSBORG

Aktiv slambassäng Hamburgsunds ARV


HAMBURGSUNDS ARV, TANUM

Sedimenteringsbassäng Billerud Korsnäs, Gävle


BILLERUD KORSNÄS, GÄVLE

Stödmurar och materialfickor


SORTERA RECYCLING AB, JORDBRO

Komplett Avfallsanläggning


REMIKS PRODUKSJON AS, TROMSØ

Invändig stödmur


ALERIS ALUMINUM AS

Containerplattform, Fraena


CONTAINERPLATTFORM, FRAENA

Ställverk


Sandvik

Rötgasbyggnad


Sobacken ARV

Byggnader för reningsverk


BYGGNADER, RENINGSVERK SOBACKEN ARV

Kulturbro


BRAITWAIT FLEXIARCH CUMBRIA

Vägbro


ASHTON BRIDGE

Materialfickor


STENA RECYCLING, VETLANDA

Planlager


VÄXJÖ KYRKOGÅRDSFÖRV.

Materialfickor


RAGNSELLS AB, MALMÖ

Pelletslager


BLEKINGE ROT, HÄGGATORP

Planlager


LANTBRUK, LUND

Kompostlager och Bullermur


RONNEBY MILJÖ & TEKNIK

Materialfickor för bränslehantering


TIDAHOLMS ENERGI

Materialfickor


IL RECYCLING – MALMÖ

Spannmålslager


FALKENBERGS TERMINAL

Tillfällig invallning


FALKENBERGS VARV

Lagerhall


PREZERO RECYCLING, ÅSTORP

Stödmurar


FALKENBERG RECYCLING

Flexibelt planlager med nät


VÄSTERVIK ENERGI & MILJÖ

Stödmurar och materialfickor


VÄSTBLEKINGE MILJÖ AB

Flexibelt Planlager med tak


SRV ÅTERVINNING, HUDDINGE

Materialfickor med tak


TÄBY KYRKBY

Bulklager


VARBERG HAMN

Stödmurar och motlastningsvägg


SÖDERENERGI, NYKVARN

Bränslelager med mastskydd


SÖDERENERGI, IGELSTA

Sittgradänger för nya Domkyrkocentrum, Växjö


DOMKYRKOCENTRUM, VÄXJÖ

Omlastningsfickor


SUEZ RECYCLING, ÖREBRO

Materialfickor


RAGNSELLS AB, LÄNNA

Skyddväggar&Tankstation


NORDIC GAS, WÄSTBERGA

Stödmurar och Materialfickor


SUEZ RECYCLING, NORRKÖPING

Stödmur, Materialfickor, Sorteringsyta med nät.


RAGNSELLS, HÄRADSUDDEN

Robusta mastskydd, Protectblock


PAROC, HÄSSLEHOLM

Shainton FlexiArch, Shrewsbury


SHAINTON FLEXIARCH

Kostall för lösdrift


BONA EGENDOM, MUNSÖ