BYGGNADER, RENINGSVERK SOBACKEN ARV

Byggnader för reningsverk

Objekt

Byggnader för reningsverk

Beställare

Tage & Söner/ Sobacken ARV

Projektinfo

Borås Energi och Miljö nu står inför sin största satsning inom långsiktigt hållbar avfallshantering. Avfalls-avlopps-och kraftvärme-anläggningarna samordnas med många synergier för framtiden. Vi på C3C är stolta över att vara en del i den processen. C3C levererar bland annat tre byggnader för avloppsreningsverket på Sobacken ARV. Konstruktion, tillverkning och montering av fasadväggar, innerväggar, pelare, balk, håldäck, TT-och STT-kassetter.

/