Hallar - C3C - Concrete m3 Constructions

Robusta hallar

Betong är vårt basmaterial men vi kan mycket mer än så. Vi levererar stora industrihallar i stål och vi är riktigt vassa på konstruktioner i limträ. Genom vårt unika nätverk av samarbetspartners runt om i Norden kan vi erbjuda kostnadseffektiva lösningar med snabba leveranser.

En hall – 12 fördelar

1. OMBYGGNADSBART OCH DEMONTERBART
Bygg snabbt om eller till hallen för att möta ändrade behov. Utöka längden på hallen, lägg till fickor inuti, utnyttja lagerytan mot yttervägg med mera. Våra hallar är demonterbara och kan byggas upp på annan plats den dagen verksamheten ser annorlunda ut.

2. REDUCERAR BULLER, DAMM OCH BRAND
De robusta väggarna reducerar bullernivåer både på arbetsplatsen och för omgivande miljöer. De minskar även risken för spridning av brand. Väggarna håller viss fukt och binder därav en del damm vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö.

3. DIMENSIONERAT FÖR TUFF HANTERING
Väggarna kan dimensioneras för stora laster av material och viss påkörning enligt specifikationer och önskemål från beställaren. Livslängden är hög och underhållet minimalt.

4. UTVÄNDIG LAGRING MOT VÄGGAR
Använd ytan utanför hallen som flexibel och utökad lageryta. Till exempel materialfickor med lagring mot hallen.

5. BETONG I KOMBINATION MED STÅL, LIMTRÄ, TÄLT
Vi blandar gärna vår betongkonstruktion med stål, limträ och/eller tältduk för optimala konstruktioner.

6. MONTAGE PÅ BEFINTLIGT UNDERLAG
Väggarna kan med fördel monteras på gjuten bottenplatta men ofta även direkt på packade grusbäddar i våg, där man sen utför till exempel asfaltering på insidan. Vi använder då ofta de bredare fundamentsblocken i botten för att bättre fördela laster till grunden.

7. ÅTERBRUKAD BETONG
Väggarna utförs med upp till 100 % återbrukad betong och hela eller merparten av hallen är återbrukbar. Produktion av betongblocken sker på någon av våra 130 produktionsplatser i närheten av dig.

8. RESTVÄRDE OCH ÅTERKÖP
I och med att hallen är helt eller delvis demonterbar och återbyggbar så kan vi ofta erbjuda visst restvärde. Vilket kan underlätta kalkyler och investeringsbeslut.

9. TÅLIG OCH RUBUST HALL
Många hallar man ser har sönderkörd plåt i nedre delar. Det problemet undviker man med en robust C3C hall. Livslängden är hög och underhållet minimalt.

10. LÄGG TILL ESTETIK
Här sätter bara fantasin gränser. Det finns fantastiska möjligheter om man vill ha ett unikt utseende. Ta bara våra gabionblock med krossat återvunnet glas, gröna växtväggar, ljudabsorbenter eller solceller. I de flesta fall går det också bra att göra infästningar i efterhand.

11. INRE FLYTTBARA VÄGGAR
Inred hallen med materialfickor och inre väggar för optimering av ytor, hantering-, lagring- och avskiljning av material. Flexibel lösning där fickor och väggar kan flyttas om och utökas efter behov.

12. VI GÖR ER NÖJDA
Det låter kanske klyschigt men det är vår största drivkraft och det vi lever av. I dialog med er ger vi förslag på kostnadseffektiva utformningar som gör ert arbete bättre. Vi har extremt hög kundnöjdhet idag och lovar fortsätta agera för att det ska vara så.

Hallar och teknikbyggnader för industri,anläggning och infra

Lagerhallar

Hallar, lagerbyggnader, industrihallar, magasin med mera. Med C3C Blocksystem blir de robusta hallarna mer flexibla och även flyttbara. Vi är materialoberoende och blandar gärna betong med stål eller limträ för optimala konstruktioner.

Läs mer arrow_forward

Teknikbyggnader

Teknikbyggnader främst för massa-och pappersindustrin. Prefabstommar för ventilkammare, pumphus, skivfilterbyggnader med mera. Även platsgjutna bottenplattor, rörgenomföringar och lastgjutningar ingår ofta i våra åtaganden.

Läs mer arrow_forward

Säkerhetsbyggnationer

Prefabricerade stommar för byggnader där höga krav ställs på säkerhet mot yttre påverkan. Väggelementen kan levereras släta eller matrisgjutna. Stomsystem för serverhallar, servicebyggnader och mycket mer.

Läs mer arrow_forward

KONTAKTA MIG SÅ BERÄTTAR JAG MER

Vi på C3C brinner för långsiktiga, öppna och förtroendefulla samarbeten tillsammans med både leverantörer och kunder. Vi lyssnar på dina behov och föreslår sedan den lösning vi tycker skulle passa dig och din verksamhet bäst.

Kontakta mig så får du veta mer om C3C Robusta hallar.

Sven-Olof Wikenström, affärsansvarig
epost: svenolof@c3c.se
telefon: 0766-26 78 03

BOKA MÖTE!

Tidigare utförda uppdrag

Ta en titt på våra tidigare utförda hallar och stomsystem
Se referensuppdrag