SÖDERTÄLJE NYA SJUKHUS

Stödmurar, Nya Södertälje Sjukhus

Objekt

Stödmurar, Nya Södertälje Sjukhus

Beställare

Styrhytten AB, Locum

Projektinfo

Det fanns behov av snabba leveranser av specialutformade stödmurar runt om Södertälje nya sjukhus. C3C tog fram förslag på lösningar inklusive renderingar. Detta utförandet förenklade markarbetet då man slapp det bredare stödet i botten, som de traditionella L-stöden har. Vårt uppdrag innehöll även statiska beräkningar och ritningar samt produktion och leverans av C3C blocksystem med många nya utformningar.

2018 togs beslut om att det ska byggas ett parkeringshus på platsen. Detta innebär att delar av stödmurarna kommer demonteras och återanvändas. C3C blocksystem - Bygg, Bygg om, expandera eller flytta till annan plats. Robust, flexibelt och kostnadseffektivt.

/