FALKENBERGS TERMINAL

Havsterminal


Objekt: Spannmålslager

Beställare: Falkenbergs Terminal

Projektinfo: ”C3C Blocksystem var den bästa lösningen för oss. Det hade medfört betydligt mer grundarbete med något annat system. Om tre år kanske situationen ser helt annorlunda ut för oss, känns tryggt att veta att det går lätt att bygga om eller flytta blocken."

Peter Sevholt, Falkenbergs terminal, som bland annat byggt spannmålslager i befintligt hamnmagasin.

Liknande referens


FALKENBERGS VARV