VIDA Borgstena

Flislager

Projektinfo

VIDA AB i Borgstena, med verksamhet inom hantering, hyvling och sågning av grantimmer drabbades i september 2020 av en brand som totalförstörde befintligt spånlager med ett kostsamt stopp i produktionen som följd. Med kort varsel och snabb dialog på plats samt besiktning av markförhållanden tog lösningen för en tillfällig lagerlösning form. C3C levererade tre meter höga väggar med dubbelkontreforer som stomme och Hallbyggarna Jonsereds stod för tältkonstruktion ovanpå.

Resultatet blev en ny lagerlösning på 10x20 meter, placerad på en asfalterad yta. Efter tre veckor kunde hallen tas i drift och anläggningen återgick till full produktion, vilket innebär ca. 80m3 i timmen.

VIDA har sedan satt in en transportörskruv i tälttaket vilket ger en ökad nyttjandegrad. Spånhallen som från början var en tillfällig lösning ser nu ut att bli permanent.

"-Produktionen är i full gång igen. Vi är mycket nöjda och behåller spånlagret som en permanent lösning"

Jimmie Bergkvist, Produktionschef förädling, VIDA Borgstena

/