Lagerhall, Cementa AB, Slite

Lagerhall för pellets, Hamnplan

Objekt

Lagerhall för pellets, Hamnplan

Beställare

Cementa AB, Slite

Projektinfo

Robust hall för lagring av pellets. Massiva betongblock i stommen och stålöverbyggnad. I C3C:s uppdrag ingick även konstruktions -och beräkningsarbeten.

/