Lagerhall, Cementa AB, Slite

Lagerhall för pellets


Objekt: Lagerhall för pellets, Hamnplan

Beställare: Cementa AB, Slite

Projektinfo: Robust hall för lagring av pellets. Massiva betongblock i stommen och stålöverbyggnad. I C3C:s uppdrag ingick även konstruktions -och beräkningsarbeten.