Biobädd Sjöbo Kommun

Biobädd Sjöbo Kommun

Objekt

Biobädd Sjöbo Kommun

Beställare

NCC Construction Sverige AB

Projektinfo

C3C har utfört väggar för Biobädd på av beställaren utförd bottenplatta.

/