SÖDERENERGI, IGELSTA

Stödmurar, mastskydd


Objekt:Bränslelager med mastskydd

Beställare: Söderenergi AB, Igelstaverken, Södertälje

Projektinfo: Stödmurar och skiljeväggar för utökad bränslelagring mot befintliga väggar. Det ger bättre planutnyttjande och kortare lastningsväg till pannan. Kompletterades med robusta mastskydd för att säkerställa belysning och kommunikation.

Liknande referens


DOMKYRKOCENTRUM, VÄXJÖ