SÖDERENERGI, IGELSTA

Stödmurar


Objekt: Stödmurar, Bränslelager

Beställare: Söderenergi AB, Igelstaverken, Södertälje

Projektinfo: Stödmurar och skiljeväggar för utökad bränslelagring mot befintliga väggar. Bättre planutnyttjande, kortare lastningsväg till pannan. Robusta mastskydd för undvikande av nerkörning av belysningsmaster.

Liknande referens


DOMKYRKOCENTRUM, VÄXJÖ