Sedimenteringsbassäng Södra, Mörrum

Sedimenteringsbassäng Södra, Mörrum

Objekt

Sedimenteringsbassäng Södra, Mörrum

Beställare

Södra Cell

Projektinfo

I C3C leverans ingick konstruktion, formning, armering och gjutning av bottenplatta. Konstruktion, produktion, leverans och montage av prefabricerade väggelement för sedimenteringsbassängen, inklusive centrumkonstruktion och hjulbana för skrapa. Hjulbanan förtjockad inåt för att bättre ta tillvara på vattnets värme i bassängen. Bassängens diameter 65 m. och höjd 4,6 m.

/