BIOGASANLÄGGNING, MOSSERUD

Bassänger


Objekt: Bassänger för Mosserud Biogasanläggning

Beställare: PURAC AB

Byggherre: Karlskoga Kommun

Projektinfo: SBR Tank diam ca 22 m, höjd 6 m, Substratbuffertank diam ca 12 m, höjd 8,0 m.

https://c3c.se/wp-content/uploads/2017/05/referens_mosserud1.jpg https://c3c.se/wp-content/uploads/2017/05/referens_mosserud1.jpg

Liknande referens


SÖDRA CELL, MÖRRUM