BIOGASANLÄGGNING, MOSSERUD

Bassänger för Mosserud Biogasanläggning

Objekt

Bassänger för Mosserud Biogasanläggning

Beställare

PURAC AB

Projektinfo

SBR Tank diam ca 22 m, höjd 6 m, Substratbuffertank diam ca 12 m, höjd 8,0 m.

/