STENA RECYCLING, VETLANDA

Materialfickor

Objekt

Materialfickor

Beställare

Stena Recycling, Vetlanda

Projektinfo

Materialfickor för sortering på Stena Recycling i Vetlanda.

/