STENA RECYCLING, VETLANDA

Materialfickor


Objekt: Materialfickor

Beställare: Stena Recycling, Vetlanda

Projektinfo: Materialfickor för sortering på Stena Recycling i Vetlanda.

Liknande referens


VÄXJÖ KYRKOGÅRDSFÖRV.