Gyllsjö Träindustri AB

Materialficka för bark

Objekt

Materialficka för bark

Beställare

Gyllsjö Träindustri AB

Projektinfo

Leverans av materialficka för förbättrade förutsättningar och effektivare processer att ta emot och hantera barken ifrån sågverket. Materialfickan anpassades utifrån förutsättningarna på platsen och transportbandet kunde efter ett kortare stopp fortsätta rulla.

"-Vi är mycket nöjda med lösningen som gick både snabbt och smidigt och endast krävde ett kortare driftstopp." Gustav Lindgren, drift och underhåll Gyllsjö Träindustri AB

/