STÖDMURAR ÅVC, ALVESTA

Stödmurar ÅVC

Objekt

Stödmurar ÅVC

Beställare

Alvesta Renhållning AB, ARAB

Projektinfo

En 2,4m hög områdesmur till Mohedas moderniserade ÅVC. Stödmuren ger förutom ordning & reda ett bättre inbrottskydd, ökad materiallagringskapacitet och fungerar också som brandavgränsare.

/