DOMKYRKOCENTRUM, VÄXJÖ

Sittgradänger


Objekt: Sittgradänger för nya Domkyrkocentrum, Växjö.
Byggherre: Svenska Kyrkan
Beställare: Peab

Projektbeskrivning:
Totalt 118 st. gradänger i varierande dimensioner.
Mycket höga krav ställdes på toleranser, ytor och finish (BTG C50/ 60. XD3 +XC4).

Foto: Anders Bergön

 

Liknande referens


SUEZ RECYCLING, ÖREBRO