DOMKYRKOCENTRUM, VÄXJÖ

Sittgradänger för nya Domkyrkocentrum, Växjö

Objekt

Sittgradänger för nya Domkyrkocentrum, Växjö

Beställare

Svenska Kyrkan

Projektinfo

Totalt 118 st. gradänger i varierande dimensioner.
Mycket höga krav ställdes på toleranser, ytor och finish (BTG C50/ 60. XD3 +XC4).

Foto: Anders Bergön

/