SHAINTON FLEXIARCH

Shainton FlexiArch, Shrewsbury

Projektinfo

C3C brosystem,Shainton FlexiArch, Shrewsbury.

Spännvidd: 13,7 m
Bredd: 6 m
Höjd: 2,7 m

Fler referenser  för FlexiArch™ finns hos vår partner Macrete: http://www.macrete.com/flexiarch/flexiarch-projects

/