STORUMAN

Bassänger


Objekt: Luftningsbassäng

Beställare: VA-ingenjörerna AB

Byggherre: Dragon Mining

Projektinfo: En luftningsbassäng inkl mellanvägg.

https://c3c.se/wp-content/uploads/2017/05/referens_storuman1.jpg https://c3c.se/wp-content/uploads/2017/05/referens_storuman1.jpg

Liknande referens


STORA ENSO, FORS