TANKAR, SOBACKEN ARV

Avfallshantering, Kraftvärmeverk, Avloppsreningsverk

Objekt

Avfallshantering, Kraftvärmeverk, Avloppsreningsverk

Beställare

Borås Energi och Miljö, Tage & Söner, Peab

Projektinfo

C3C Tanksystem: 8 st cirkulära bassänger i varierande storlekar för avloppsreningsanläggningen. Inkl. lutande bottenplattor. Inkl. mellanvägg och bjälklag på vissa av bassängerna.

C3C Blocksystem: Stödmur. 303 löpm. med höjder från 1,8 -6,4 m.

C3C Stomsystem: Stomentreprenad för Filter-, sil- och kemikaliebyggnad samt Pumphus. Stomentreprenad för Rötgasbyggnad. Bränslehanteringsbyggnad.

/