Åsljungapallen

Flis- och spånlager under tak

Objekt

Flis- och spånlager under tak

Beställare

Åsljungapallen AB

Projektinfo

Åsljungapallen har byggt ett helt nytt flis- och spånlager under tak. Man har även byggt om transporterna av biprodukterna flis och spån från sågen. Den nya transportören är placerad i direkt anslutning till den bakre blockväggen och levererar och fördelar materialet till de två materialfickorna.

De höga blockväggarna och taklösningen över spånfickan gör att markytan nyttjas maximalt, spridning av damm reduceras och en betydligt större mängd material kan lagras och hanteras samtidigt som utlastningen underlättas."-Projektet har fortlöpt helt enligt plan, alla leveranser kom i tid och montaget utfördes professionellt. Vi är mycket nöjda och fortsätter samarbetet med C3C."

Stefan Nilsson, CEO Åsljungapallen

/