Cykel – och gångtunnel, Odense kommun

Cykel – och gångtunnel

Objekt

Cykel – och gångtunnel

Beställare

Odense Kommun

Projektinfo

FlexiArch blev det självklara valet när Odense Kommun under våren 2019 ersatte en gammal bro och tunnel under en väg dimensionerad för tung trafik.

FlexiArch-tunneln med dekor är 25 meter lång och har en spännvidd på cirka 6 meter. Höjden är 4,5 meter och på två dagar sattes de arton broelementen som nu utgör den estetiska och långsiktigt hållbara lösningen.

/