Stena Recycling

Materialficka med skjutbart tak

Objekt

Materialficka med skjutbart tak

Beställare

Stena Recycling AB

Projektinfo

Stena Recycling i Ljungby byggde 2018 om anläggningen för optimerad lagerkapacitet.
C3C levererade fem materialfickor, uppförda med C3Cblocksystem® 1866-systemet.
Byggnationen placerades i anslutning till befintlig lagerlokal.

På de två längre facken, gjordes en överbyggnation i form av ett skärmtak i plåt. Höjden på skärmtaket håller 5,1 meter i framkant med sluttning bakåt.
På de två yttre av de tre mindre fickorna, placerades ett elektriskt skjutbart tak som enkelt manövreras efter behov.
En kostnadseffektiv lösning för förvaring och hantering av material under alla årstider.


/