Blocksystem för virkeshantering

Blocksystem


Objekt: Virkeshantering

Beställare: Södra Wood, Unnefors

Projektinfo: Södra Wood i Unnefors hade en befintlig mur från C3C Blocksystem men behövde en ny uppdaterad lösning för att på ett mer effektivt sätt hantera lasterna från maskinen med rundvirke. Man behövde också förbättra säkerheten för personal på platsen. Vår lösning innebar att befintlig mur demonterades och för att minska tiden för produktionsstopp placerades den nya samma dag. Samtliga block från den gamla muren återanvändes på annan plats inom området. Den nya lösningen för virkeshantering är sammandragen med dragstag men ändå fullt demonterbar för eventuella framtida förändringsbehov. En robust, Flexibel och kostnadseffektiv lösning är nu i drift.

Liknande referens


Skyddsmur vid infart